ህትመቶች

የህትመት ሰነዶች

የእኛ ሰነዶች

Description size Fromat Date Download Count
china S.pdf
428.96 KB
Jun 16, 2022
374
FDRE Ministry of Education - Medium of Instruction.pdf
272.65 KB
Mar 10, 2022
413
FINAL Main AAU Revitalization Plan.pdf
1.34 MB
Dec 22, 2021
503
REFUGEE EDUCATION INTEGRATION PROJECT - GBV-SEA Action Plan and CoC - for disclosure.pdf
225.91 KB
Nov 08, 2021
198
Ethiopian Education Sector Development Program 6 (ESDP VI).pdf
2.82 MB
Sep 03, 2021
872
Stakeholder Engagment Plan -Updated.pdf
899.71 KB
Feb 08, 2021
462
Clean_Revised ESCP-AF to GEQIP-E Refugees Integration.pdf
804.26 KB
Feb 08, 2021
227
LMP-GEQIP-E AF Refugees Integration Updated[23574].pdf
1.30 MB
Feb 08, 2021
227
Education Statistics Annual Abstract March 2019 - September 2020.pdf
2.36 MB
Jan 14, 2021
944
Stakeholder Engagement Plan (SEP).pdf
1.22 MB
Dec 24, 2020
289
ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP).pdf
770.47 KB
Dec 24, 2020
262
ESMF-Ethiopia-COVID-19 Emergency Education Response Project.pdf
1.49 MB
Nov 27, 2020
355
በጂክዊፕ ፕሮጀክት የትምህርት ቤቶች ድጎማ በጀት መመሪያ.pdf
1.19 MB
Aug 28, 2020
276
የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ስታንዳርድ.pdf
1.36 MB
Aug 28, 2020
146
የአርብቶ አደር አካባቢዎች የተንቀሳቃሽ አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት አተገባበር መመሪያ.pdf
1.16 MB
Aug 28, 2020
159
የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤት ምገባ ኘሮግራም ማስተግበሪያ መመሪያ.pdf
1.30 MB
Aug 28, 2020
180
የአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ጣቢያ መሻሻል መርሀ ግብር ገዥ መመሪያና ማዕቀፍ.pdf
1.22 MB
Aug 28, 2020
200
የትምህርት ቤቶች ድጎማ አጠቃቀምን አስመልክቶ የተዘጋጀ ማብራሪያ.pdf
360.07 KB
Aug 28, 2020
264
የትምህርት ቤት መሻሻል መርሃ-ግብር ማዕቀፍ (Framework).pdf
2.13 MB
Aug 28, 2020
545
የሥርአተ-ትምህርት ማስማማትና የነፍስ ወከፍ የትምህርት መርሃ-ግብር መመሪያ.pdf
1.27 MB
Aug 28, 2020
377
የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የንባብ ክበብ አደረጃጀትና አሰራር መመሪያ.pdf
910.78 KB
Aug 28, 2020
318
የልዩ ፍላጎት-አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች አፈፃፀም መመሪያ.pdf
603.44 KB
Aug 28, 2020
207
የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች አፈፃፀም መመሪያ.pdf
598.54 KB
Aug 28, 2020
262
ትምህርት ቤቶችን ማዕከል ያደረገ የገጠር ትራንስፎርሜሽን ፓኬጅ.pdf
816.07 KB
Aug 28, 2020
196
በአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ሱፐርቪዥን መመሪያ.pdf
981.11 KB
Aug 28, 2020
185
ሀገር አቀፍ የጎልማሶች ትምህርት ስትራቴጂ.pdf
660.44 KB
Aug 28, 2020
298
ሃገር አቀፍ የትርፊክ ደህንነት የግንዛቤና የህዝብ ንቅናቄ ሰነድ.pdf
17.80 MB
Aug 28, 2020
172
Guideline for Curriculum Differentiation and Individual Educational Programme.pdf
741.83 KB
Aug 28, 2020
441
Guideline for Establishing and Managing Inclusive Education Resource-Support Centers .pdf
1.02 MB
Aug 28, 2020
269
Higher Education Proclamation.pdf
742.25 KB
Aug 28, 2020
584
MoE HIV-AIDS Policy_English.pdf
284.20 KB
Aug 28, 2020
154
National Adult Education Strategy.pdf
177.91 KB
Aug 28, 2020
246
National School Health and Nutrition Startegy.pdf
1.58 MB
Aug 28, 2020
236
Pastoralist Area Education Strategy.pdf
148.31 KB
Aug 28, 2020
208
Pr5_ESDP V - Final - English.pdf
1.76 MB
Aug 28, 2020
319
Primary & Secondary school inspection framework .pdf
647.13 KB
Aug 28, 2020
486
School Classification Framework 2013.pdf
1.10 MB
Aug 28, 2020
416
School Inspection Framework 2013.pdf
1.10 MB
Aug 28, 2020
337
School Inspection Guidelines 2013.pdf
378.66 KB
Aug 28, 2020
400
School-inspection-handbook-LCNPocr8.pdf
453.46 KB
Aug 28, 2020
315
Special Needs - Inclusive Education Strategy Implementation Guideline.pdf
641.00 KB
Aug 28, 2020
255
Special Needs- Inclusive Education Strategy_English.pdf
697.06 KB
Aug 28, 2020
223
Strategic Policy for National Science Technology and Mathematics Education_Full.pdf
507.49 KB
Aug 28, 2020
260
Strategic Policy for National Science Technology and Mathematics Education-Extracted.pdf
129.39 KB
Aug 28, 2020
200
The Education and Training Policy and its Implementation1996.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
277
The Education and Training Policy and its Implementation1997.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
257
The Education and Training Policy and its Implementation1999.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
448
Education Statistics Annual Abstract.pdf
9.00 MB
Aug 28, 2020
706