News News

የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ ተካሄደ

የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስተናጋጅነት ከጥር 25-27/2009 ዓ.ም በደሴ ከተማ የተካሄደ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የተከበሩ አቶ ብናልፍ አንዱአለም በዕለቱ በቦታው በመገኘት የእንኳን ደህና መጣችሁና የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው ውስጥ የሚከተሉትን መልዕክት አስተላልፈዋል። በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ መማር ማስተማርን ለማስፈን፣በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያ ከክልሉ መንግሥትና ህዝብ ጋር አብረው ለመሥራት  እንዲችሉ የእርስ በርስ መማማሪያና ተሞክሮ መለዋወጫ እድል እንዲኖራቸው ለማስቻል የጋራ ፎረም አቋቁመው በየሩብ አመቱ እየተገናኙ በመሥራት ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በክልሉ ወቅት የሚታዩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥናትና ምርምር ሊደረግባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት እየተካሄደ መሆኑንና በቅርቡም የጋራ የመግባቢያ ሰነድ ይፈራረማሉ ተብለው እንደሚጠበቁ ገልጸዋል። የተከበሩ አቶ ብናልፍ አክለው የቅድመ መደበኛ ትምህርን የማሳደግ፣በተለይ በገጠር አከባቢ ከፍተኛ የሆነውን መጠነ ማቋረጥና የትምህርት ቀናትን የማሳነስ ችግሮች ለመቅረፍ፣የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነትን የማሰደግ ሥራ እና በልዩ ፍላጎት ትምህርት ዙሪያ የሚታዩ  ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲቀረፉ በሀገር አቀፍ ደረጃ እጅግ ከፍተኛ ርብርብ መደረግ እንዳለበት ገልጸዋል።

Newsየኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር ሽፈራው ተ/ማሪያም በዕለቱ ባደረጉት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግራቸው የሚከተሉትን መልዕክቶች አስተላልፈዋል። ከዋናው መድረክ ቀደም ብለው በተካሄዱ 11ኛው የሴቶች ፎረምና በሦስቱም ዘርፎች በተናጠል በተካሄዱ መድረኮች ላይ የተለዩበት አግባብ  እንደ ነበረ፣ የተጣሉ ግቦችን ለመፈጸም ያደረግነው ጥረትና ያስመዘገብናቸው ውጤቶ በቀሪው የበጀት አመቱ ጊዜያት ለሚኖረን አፈጻጸም እንደ መነሻ የሚወሰዱ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እና አምስተኛውን የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት መርሃ-ግብርን ለማሳካት ካስቀመጥናቸው ግቦች አንጻር ተጨማሪ ርብርብ የሚጠይቁ በርካታ ጉዳዮች ስላሉ  በጥልቀት ፈትሸን በቀጣይ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚገባ መገዘብና መግባባት ተገቢ እንደሆነ ገልጸዋል። እያደጉ በሚሄዱ የትምህርትና ሥልጠና እርከኖች ላይ አጠቃላይ የሴቶች ተሳትፎንና የሴት አመራሮች ተሳትፎን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት መደረግ እንዳለበት፣በተለይ በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት የሴቶች ተሳትፎንና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በልዩ ትኩረት መሠራት እንዳለበት አስገንዘበዋል። ክቡር ሚኒስትሩ በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የቅድመ መደበኛና መደበኛ ትምህርት መጠነ ማቋረጥና መድገም እንዲቀንስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን እና የትምህርት ጥራት ማረጋገጨ ፓኬጆች በተሟላ መልኩ እንዲተገበሩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሥራት እንደሚገባ፣በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርትና በልዩ ፍለጎት ትምህርት ፕሮግራሞች የተጣሉ ግቦችን ለማሳካት ከባለድርሻ አካል ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ መረባረብ አስፈለጊ እንደሆነ ተናግረዋል።

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ እየተተገበረ ያለውን የውጤት ተኮር ሥልጠና ሥርዓት በማጠናከር ብቁና ሥራ ፈጣሪ ወጣቶችን ማፍራት፣የጥቃቅንና አነስተኛ አንቀሳቃሾች የተሟላ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የእንዱስትሪ ኤክስቴሽን ሥራዎችን በዚህ ዘርፍ የሚሠሩ ሥራዎች ከጫፍ ጫፍ የተናበቡና የተመጋገቡ እንዲሁም ጥራትና ውጤታማነትን መሠረት ያደረጉ መሆን እዳለባቸው ገልጸዋል።

በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የዩኒቨርሲቲዎች ተልዕኮኣቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል የአመራር ሥርዓቱን ማስተካከል፣ስታንዳርዶችን ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ፣ የ11 አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎችንና የነባር ዩኒቨርሲቲዎችን የማስፋፊያ ግንባታ አፈጻጸምን ማፈጠን፣የሀብት አጠቃቀም ሥርዓትን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ድጋፎችን መስጠት፣የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ እንዲሆን በሚገባ መረባረብ እና ለ2010 የተማሪዎች ቅበላ አስፈላጊውን ዝግጅት ከወዲሁ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች እንደሆኑ ተጠቁመዋል። ክቡር ሚኒስትሩ አክለው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዙሪያቸው የሚገኙ የአጠቃላይ ትምህርት ተቋማትንና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማን በመደገፍ እና በተለይም በማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያና የትምህርትና ሥልጠና ጥራትን በማስጠበቅ ረገድ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በፍጥነት በማስፋት ዘርፈ ብዙ ርብርብ ልደረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።

Newsበመድረኩ የትምህርትና ሥልጠና ዘርፉ የስድስት ወራት የቁልፍና አባይተ ሥራዎች አፈጻጸም ሪፖርት፣የትምህርትና ሥልጠና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ያለበትን ደረጃ የሚገልጽ ሪፖርት፣ ሰላማዊ መማር ማስተማር ማረጋገጥን በተመለከተ የውይይት መነሻ ሀሳብ፣በሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ውጤታማነት ላይ የተካሄዱ ጥናቶች፣የትምህርት ተቋማት አመራር፤በውጤታማነት አሠራር (Deliverology) የአፈጻጸም ስልት ላይ፤የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ሁሉንም ሥራዎች በልማት ሠራዊት አግባብ ለመፈጸም በማድረግ ላይ ያለው ጥረትና ያገኛቸው ውጤቶች እና የመሳሰሉት ተያያዥ ጉዳዮች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸው ከስምምነት ተደርሶባቸዋል።

በመጨረሻም የቀጣይ የ2009 በጀት አመት የዘጠን ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በዋናነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተናጋጅነት በአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር እንደሚካሄድ ተወስኖ መድረኩ ፍጻሜውን አግኝቷል።No comments yet. Be the first.
News

የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተና (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. ይሰጣሉ

የትምህርት ሚኒስቴር የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናዎች (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. እንደሚሰጡ ገለጸ፡፡ የፈተናው አጠቃላይ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን በሀገሪቱ ለሚገኙ ተፈታኞች 3,467 የፈተና ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ዓመትም ከ1.2 ሚሊየን በላይ የ10ኛ ክፍል እንዲሁም ከ288ሺህ በላይ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎችን ሸለመ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሥርዓተ ጾታና ባለ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ አመት ያሉ ሴት ተማሪዎች፣ ድጋፍ ላደረጉላቸው መምህራንን እና አመራሮች የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ፡፡ በዩኒቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አደራሽ ...

በሙያ ፍቃድ የምዘና ውጤት ትንተናና በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች እውቅና አሰጣጥ ስታንዳርዶች ዙሪያ ምክክር መድረክ ተካሄደ

ሀገራችን የሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ስርዓት በመዘርጋት የመምራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት ለመተግበርና በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ የአደረጃጀቶችን ሚናና የፈጻሚ ባለድርሻ አካለላትን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ለማሳወቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚየስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግታ እየሰራች ትገኛለች፡፡ በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፍቃድ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም፦ አንደኛው የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ ለጀማሪ መምህራንና በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰልጥነው ወደሙያው ለሚገቡ እንዲሁም ለደረጃው የብቃት መመዘኛ ላሟሉ የሚሰጥ ፣ ሁለተኛው ሙሉ የሙያ ፍቃድ፥ ለአምስት አመት የሚያገለግል ሆኖ የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ በማግኘት ሲሠሩ ቆይተው ላጠናቀቁ የሚሰጥ ሲሆን የሦሥተኛው ደግሞ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡ ይህ ፍቃድ ሙሉ የሙያ ፍቃድ ከያዙ በኋላ ለደረጃው የሚመጥን አገልግሎት አጠናቀው የሙያ ፍቃድ ብቃት መመዘኛ ላሟሉ መምህራን፣ ለርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥና በየአምስት አመት የሚታደስ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ

ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር “ከትራፊክ አደጋ የጸዳ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሀገራዊ ህዳሴ“ በሚል ሀገራዊ መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ያካሄደው በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አደራሽ ሚያዝያ 20/2009 ዓ∙ም ነበር። የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚስትር ዴኤታ የሆኑት የተከበሩ ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ መድረኩን በእንኳን ዳህና መጣችሁ ንግግር በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት የትራፊክ አደጋን ከምንጩ በመቀነስ የህዝባችንን ህይወት፣አካልና ንብረት፤እንዲሁም የሀገሪቱን ሀብት ከጥፋት ለመታደግ መላው ህብረተሰብ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ በባለቤትነት ስሜት እንድንቀሳቀስ ማድረግና ከዚህ አንጻር ዜጎችን በመልካም ሥነ-ምግባር መቅረፅ በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት በትምህርት ዘርፉ ውስጥ በተለያዩ የትምህርት እርከኖች ላይ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች፣ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መምህራን፣ከተማሪዎች በስተጀርባ ያሉ በርካታ ወላጆችና መደበኛ ባልሆነ የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት ላይ እየተሳተፉ ያሉ በርካታ ሠልጣኞች እንዳሉ ጠቅሰው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ በመቀናጀት ከዚህ በፊት ሲሠራ ከነበረው ይበልጥ ሥራውን በማስፋትና በማጠናከር ከተሠራ በሀገር ደረጃ መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አስገንዝበዋል።

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ከ2007 ዓ.ም ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ኦ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

Communication and Media Communication and Media

Communication Address:

Tel: +251-11-156-14-94

Fax: