News News

የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ ተካሄደ

የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስተናጋጅነት ከጥር 25-27/2009 ዓ.ም በደሴ ከተማ የተካሄደ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የተከበሩ አቶ ብናልፍ አንዱአለም በዕለቱ በቦታው በመገኘት የእንኳን ደህና መጣችሁና የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው ውስጥ የሚከተሉትን መልዕክት አስተላልፈዋል። በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ መማር ማስተማርን ለማስፈን፣በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያ ከክልሉ መንግሥትና ህዝብ ጋር አብረው ለመሥራት  እንዲችሉ የእርስ በርስ መማማሪያና ተሞክሮ መለዋወጫ እድል እንዲኖራቸው ለማስቻል የጋራ ፎረም አቋቁመው በየሩብ አመቱ እየተገናኙ በመሥራት ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በክልሉ ወቅት የሚታዩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥናትና ምርምር ሊደረግባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት እየተካሄደ መሆኑንና በቅርቡም የጋራ የመግባቢያ ሰነድ ይፈራረማሉ ተብለው እንደሚጠበቁ ገልጸዋል። የተከበሩ አቶ ብናልፍ አክለው የቅድመ መደበኛ ትምህርን የማሳደግ፣በተለይ በገጠር አከባቢ ከፍተኛ የሆነውን መጠነ ማቋረጥና የትምህርት ቀናትን የማሳነስ ችግሮች ለመቅረፍ፣የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነትን የማሰደግ ሥራ እና በልዩ ፍላጎት ትምህርት ዙሪያ የሚታዩ  ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲቀረፉ በሀገር አቀፍ ደረጃ እጅግ ከፍተኛ ርብርብ መደረግ እንዳለበት ገልጸዋል።

Newsየኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር ሽፈራው ተ/ማሪያም በዕለቱ ባደረጉት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግራቸው የሚከተሉትን መልዕክቶች አስተላልፈዋል። ከዋናው መድረክ ቀደም ብለው በተካሄዱ 11ኛው የሴቶች ፎረምና በሦስቱም ዘርፎች በተናጠል በተካሄዱ መድረኮች ላይ የተለዩበት አግባብ  እንደ ነበረ፣ የተጣሉ ግቦችን ለመፈጸም ያደረግነው ጥረትና ያስመዘገብናቸው ውጤቶ በቀሪው የበጀት አመቱ ጊዜያት ለሚኖረን አፈጻጸም እንደ መነሻ የሚወሰዱ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እና አምስተኛውን የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት መርሃ-ግብርን ለማሳካት ካስቀመጥናቸው ግቦች አንጻር ተጨማሪ ርብርብ የሚጠይቁ በርካታ ጉዳዮች ስላሉ  በጥልቀት ፈትሸን በቀጣይ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚገባ መገዘብና መግባባት ተገቢ እንደሆነ ገልጸዋል። እያደጉ በሚሄዱ የትምህርትና ሥልጠና እርከኖች ላይ አጠቃላይ የሴቶች ተሳትፎንና የሴት አመራሮች ተሳትፎን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት መደረግ እንዳለበት፣በተለይ በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት የሴቶች ተሳትፎንና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በልዩ ትኩረት መሠራት እንዳለበት አስገንዘበዋል። ክቡር ሚኒስትሩ በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የቅድመ መደበኛና መደበኛ ትምህርት መጠነ ማቋረጥና መድገም እንዲቀንስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን እና የትምህርት ጥራት ማረጋገጨ ፓኬጆች በተሟላ መልኩ እንዲተገበሩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሥራት እንደሚገባ፣በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርትና በልዩ ፍለጎት ትምህርት ፕሮግራሞች የተጣሉ ግቦችን ለማሳካት ከባለድርሻ አካል ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ መረባረብ አስፈለጊ እንደሆነ ተናግረዋል።

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ እየተተገበረ ያለውን የውጤት ተኮር ሥልጠና ሥርዓት በማጠናከር ብቁና ሥራ ፈጣሪ ወጣቶችን ማፍራት፣የጥቃቅንና አነስተኛ አንቀሳቃሾች የተሟላ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የእንዱስትሪ ኤክስቴሽን ሥራዎችን በዚህ ዘርፍ የሚሠሩ ሥራዎች ከጫፍ ጫፍ የተናበቡና የተመጋገቡ እንዲሁም ጥራትና ውጤታማነትን መሠረት ያደረጉ መሆን እዳለባቸው ገልጸዋል።

በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የዩኒቨርሲቲዎች ተልዕኮኣቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል የአመራር ሥርዓቱን ማስተካከል፣ስታንዳርዶችን ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ፣ የ11 አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎችንና የነባር ዩኒቨርሲቲዎችን የማስፋፊያ ግንባታ አፈጻጸምን ማፈጠን፣የሀብት አጠቃቀም ሥርዓትን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ድጋፎችን መስጠት፣የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ እንዲሆን በሚገባ መረባረብ እና ለ2010 የተማሪዎች ቅበላ አስፈላጊውን ዝግጅት ከወዲሁ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች እንደሆኑ ተጠቁመዋል። ክቡር ሚኒስትሩ አክለው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዙሪያቸው የሚገኙ የአጠቃላይ ትምህርት ተቋማትንና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማን በመደገፍ እና በተለይም በማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያና የትምህርትና ሥልጠና ጥራትን በማስጠበቅ ረገድ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በፍጥነት በማስፋት ዘርፈ ብዙ ርብርብ ልደረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።

Newsበመድረኩ የትምህርትና ሥልጠና ዘርፉ የስድስት ወራት የቁልፍና አባይተ ሥራዎች አፈጻጸም ሪፖርት፣የትምህርትና ሥልጠና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ያለበትን ደረጃ የሚገልጽ ሪፖርት፣ ሰላማዊ መማር ማስተማር ማረጋገጥን በተመለከተ የውይይት መነሻ ሀሳብ፣በሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ውጤታማነት ላይ የተካሄዱ ጥናቶች፣የትምህርት ተቋማት አመራር፤በውጤታማነት አሠራር (Deliverology) የአፈጻጸም ስልት ላይ፤የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ሁሉንም ሥራዎች በልማት ሠራዊት አግባብ ለመፈጸም በማድረግ ላይ ያለው ጥረትና ያገኛቸው ውጤቶች እና የመሳሰሉት ተያያዥ ጉዳዮች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸው ከስምምነት ተደርሶባቸዋል።

በመጨረሻም የቀጣይ የ2009 በጀት አመት የዘጠን ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በዋናነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተናጋጅነት በአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር እንደሚካሄድ ተወስኖ መድረኩ ፍጻሜውን አግኝቷል።No comments yet. Be the first.
News

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ አስታወቁ፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህብረ-ብሔራዊነትና ኢትዮጵያዊነት የሚገነባባቸው ተቋማት እንጂ ተግባራቸው በጥቂት ችግር ፈጣሪዎች የሚስተጓጎል አለመሆኑንም ገለጹ 141ሺህ አዲስ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ700 ሺህ በላይ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በመማር ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምረቃ ትምህርት መስኮች የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ልተገበር ነው

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምርቃ ትምህርት መስኮች ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ወስደው አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በተለይም የምሩቃንን ብቃትና ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ አጠቃላይ ምዘና ወይም የመውጫ ፈተና መስጠት የምሩቃንን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ለመመዘን የላቀ ሚና ከመጫወቱም በተጨማሪ የተመራቂ ተማሪዎች በራስ መተማመን ያጎለብታል፡፡

የምርምርና የፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን ተካሄደ

የሂሳብና ሣይንስ ትምህርቶች ማሻሻያ ማዕከል ከስቴምስ ሲነርጂ ፣ከዩኔስኮ እና ከኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ጋር በመተባበር "በሣይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የበለፀገ ህብረተሰብ ለዘላቂ ሠላምና ልማት "በሚል መሪ ቃል አገር አቀፍ የምርምርና ፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን በኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ተካሄደ፡፡ የምርምርና የፈጠራ ስራ አውደ- ርዕይ መከፈቱን አስመልክቶ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ የኢትዮጵያን ሣይንስ ለማበልፀግ የተቋቋመ መሆኑን አስታውሰው ይህ ማዕከል የህብረተሰቡን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲሁም ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅሙን ለማጎልበት ለማስተማርና የሣይንስ ፖርሽን ለመፍጠር የተሰራ ሲሆን ቋሚ የሳይንስ ማዕከል ለመፍጠር ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፡፡ በመሆኑም በቅርቡም የሳይንስ ማዕከሉ ወደ ስራ ይገባል በዚህም ወጣቱ ወደ ሣይንስ በሄደ ቁጥር የሀገራችን ተስፋ እየለመለመ ይሄዳል ብለዋል፡፡

የሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ተሰጠ

የትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሁሉም የሥራ ክፍሎች እና ከተጠሪ ተቋማት ለተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች እየተሰጠ ባለው ስልጠና የሁለተኛ ቀን ውሎ በሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ሰጠ ፡፡ ስልጠናውን የሰጡት በዳይሬክቶሬቱ የስርዓተ ፆታ ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃኑ አረጋ ሲሆኑ የዚህ ስልጠና ዋና አላማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያሉ የስራ ክፍሎች የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና ሴቶችን ማብቃት ተቋማዊ ለማድረግ የሚያከናውኑትን ተግባራት በመመዘንና ተከታታይ ድጋፍ በመስጠት የሥርዓተ ፆታ እኩልነት በሁሉም ዘርፍ ለማረጋገጥ ብሎም የሀገራችንን የልማት ራዕይ ለማሳካት ነው ብለዋል፡፡

የመንግስታዊና ግብረሰናይ ድርጅቶች የጋራ ፎረም ውይይት ተካሄደ፡፡

ዛሬ ጥቅምት 20/2010 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር አዳራሽ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትምህርት ስልጠና ዘርፍ የ2010 ዓ.ም ዋና ዋና ዕቅዶች ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ በምክክር መድረኩ ተገኝተው የመድረኩን አላማ የገለጹት በትምህርት ሚኒስቴር የእቅድ ዝግጅትና ሃብት ማፈላለግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ ግርማ የመድረኩ ዋና አላማ የትምህርት ሴክተሩ እቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት ማድረግ ነው ብለዋል፡፡