News News

በሙያ ፍቃድ የምዘና ውጤት ትንተናና በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች እውቅና አሰጣጥ ስታንዳርዶች ዙሪያ ምክክር መድረክ ተካሄደ

ሀገራችን የሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ስርዓት በመዘርጋት የመምራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት ለመተግበርና በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ የአደረጃጀቶችን ሚናና የፈጻሚ ባለድርሻ አካለላትን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ለማሳወቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚየስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግታ እየሰራች ትገኛለች፡፡

 

በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፍቃድ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም፦ አንደኛው የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ ለጀማሪ መምህራንና በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰልጥነው ወደሙያው ለሚገቡ  እንዲሁም  ለደረጃው የብቃት መመዘኛ ላሟሉ የሚሰጥ ሁለተኛው ሙሉ የሙያ ፍቃድ፥ ለአምስት አመት የሚያገለግል ሆኖ የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ በማግኘት ሲሠሩ ቆይተው ላጠናቀቁ የሚሰጥ ሲሆን የሦሥተኛው  ደግሞ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡ ይህ ፍቃድ ሙሉ የሙያ ፍቃድ ከያዙ በኋላ  ለደረጃው የሚመጥን አገልግሎት አጠናቀው የሙያ ፍቃድ ብቃት መመዘኛ ላሟሉ መምህራን፣ ለርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥና በየአምስት አመት የሚታደስ  ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡

 

በኢ... ትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር / ጥላዬ ጌቴ የመምህራን የትምህርት ቤት አመራሮች እና ሱፐርቫይዘሮች ሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳትን አስመልክቶ ንግግር ባደረጉበት ወቅት  ሀገራችንትምህርት ለሁሉምግቦችን በማሳካት እምርታዊ ውጤት ማስመዝገቧን በመጥቀስ በትምህርት ጥራትና ፍትሐዊነት ዙሪያ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላት ለዘርፉ ስኬትና ውጤት የሚያሳልጡ  መመሪዎች፣ደንቦች፣እቅዶችና መርሃ ግብሮችን ነድፋ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

 

እንደ ክቡር ሚኒስትሩ  ገለጻ መንግስት የሀገሪቱን ትምህርት ዘርፍ ልማት እንቅስቃሴዎችን በመፈተሽ በግብዓት፣ በሂደትና በውጤት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ የትምህርት ምዘናን መሰረት በማድረግ  የተማሪዎችን ንባብ ክህሎት ለማዳበር መምህራን በዝቅተኛ ትምህርት ክፍል (1-4) በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲሰለጥኑና እንዲያስተምሩ የማድረግ ተግባር፣ የአጠቃላይ ትምህርት እንስፔክሽን መርሃ ግብር በመተግበር የትምህርት ቤቶችን ደረጃ የማውጣትና  ትምህርት ቤቶችንም የመደገፍ እንዲሁም መምህራንና ትምህርት ቤት አመራሮች በማሰልጠን ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡

 

በሚኒስቴር /ቤቱ የመምህራንና ትምህርት አመራሮች ሙያ የፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር / ካሳነሽ አለሙ ምክክር መድረኩን  በንግግር በከፈቱበት ወቅት  የብቃት ምዘናዎችን በአግባቡ ለማስፈጸምና የተመዛኞች ክፍተት ላይ በማተኮር ቀጣይነት ባለው ሁኔታ የክፍተት መሙያ ሙያዊ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በየደረጃው ባሉ የትምህርት ተቋማት ለመስጠት  ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የኮሌጆች  ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

 

እንደ ዳይሬክተሯ ንግግር በዘርፉ የተጀመሩ ስራዎችን  ውጤታማ ለማድረግ የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች አጠቃላይ የብቃት ደረጃዎች(Generic Standards) ለሁለተኛ ደረጃ መምህራን የምዘና ውጤት ትንተናና ለኮሌጆች እውቅና ለመስጠት የሚያስችል መነሻ ማስተግበሪያ ሰነድ ላይ  ለባለድስሻ አካላት ጋር በመወያየት ለወደፊት ቀሪ ስራዎች የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀመጥ ያለመ ነው ብለዋል፡፡

 

እስካሁን በተደረገው የሙያ ብቃት ምዘና 172, 455 ለሚሆኑ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የብቃት ማረጋገጫ የጽሁፍ ፈተና የወሰዱ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 38,034 ማለትም 22 ከመቶ ለቀጣይ የምዘና አይነት ማለትም ለማህደር-ተግባር ምዘና ዝግጁ እንደሆኑ  / ካሳነሽ ገልጸዋል፡፡

 

ተሳታፊዎች በበኩላቸው የመምህራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት መተግበር በትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ሂደት ወሳኝ ሚና መጫወቱን  በመጥቀስ  ተመዛኞች ስለሙያ ፍቃድ አሰጣጥ አሰራር እንዲገነዘቡ ለማድረግ  በቂ የግብዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራት እንደሚገባም አስተያየት ሰጥተዋል፡፡

 

በአዲስ አበባ ከተማ ከሚያዝያ 17-18 . በተዘጋጀው ምክክር መድረክ  ከሚኒስተር /ቤቱ፣ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ከትምህርት ኮሌጆችና ከክልል  እና ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮች  እንዲሁም ከሙያ ማህበራት የተውጣጡ ኃላፊችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡

 No comments yet. Be the first.
News

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ አስታወቁ፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህብረ-ብሔራዊነትና ኢትዮጵያዊነት የሚገነባባቸው ተቋማት እንጂ ተግባራቸው በጥቂት ችግር ፈጣሪዎች የሚስተጓጎል አለመሆኑንም ገለጹ 141ሺህ አዲስ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ700 ሺህ በላይ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በመማር ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምረቃ ትምህርት መስኮች የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ልተገበር ነው

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምርቃ ትምህርት መስኮች ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ወስደው አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በተለይም የምሩቃንን ብቃትና ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ አጠቃላይ ምዘና ወይም የመውጫ ፈተና መስጠት የምሩቃንን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ለመመዘን የላቀ ሚና ከመጫወቱም በተጨማሪ የተመራቂ ተማሪዎች በራስ መተማመን ያጎለብታል፡፡

የምርምርና የፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን ተካሄደ

የሂሳብና ሣይንስ ትምህርቶች ማሻሻያ ማዕከል ከስቴምስ ሲነርጂ ፣ከዩኔስኮ እና ከኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ጋር በመተባበር "በሣይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የበለፀገ ህብረተሰብ ለዘላቂ ሠላምና ልማት "በሚል መሪ ቃል አገር አቀፍ የምርምርና ፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን በኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ተካሄደ፡፡ የምርምርና የፈጠራ ስራ አውደ- ርዕይ መከፈቱን አስመልክቶ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ የኢትዮጵያን ሣይንስ ለማበልፀግ የተቋቋመ መሆኑን አስታውሰው ይህ ማዕከል የህብረተሰቡን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲሁም ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅሙን ለማጎልበት ለማስተማርና የሣይንስ ፖርሽን ለመፍጠር የተሰራ ሲሆን ቋሚ የሳይንስ ማዕከል ለመፍጠር ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፡፡ በመሆኑም በቅርቡም የሳይንስ ማዕከሉ ወደ ስራ ይገባል በዚህም ወጣቱ ወደ ሣይንስ በሄደ ቁጥር የሀገራችን ተስፋ እየለመለመ ይሄዳል ብለዋል፡፡

የሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ተሰጠ

የትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሁሉም የሥራ ክፍሎች እና ከተጠሪ ተቋማት ለተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች እየተሰጠ ባለው ስልጠና የሁለተኛ ቀን ውሎ በሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ሰጠ ፡፡ ስልጠናውን የሰጡት በዳይሬክቶሬቱ የስርዓተ ፆታ ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃኑ አረጋ ሲሆኑ የዚህ ስልጠና ዋና አላማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያሉ የስራ ክፍሎች የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና ሴቶችን ማብቃት ተቋማዊ ለማድረግ የሚያከናውኑትን ተግባራት በመመዘንና ተከታታይ ድጋፍ በመስጠት የሥርዓተ ፆታ እኩልነት በሁሉም ዘርፍ ለማረጋገጥ ብሎም የሀገራችንን የልማት ራዕይ ለማሳካት ነው ብለዋል፡፡

የመንግስታዊና ግብረሰናይ ድርጅቶች የጋራ ፎረም ውይይት ተካሄደ፡፡

ዛሬ ጥቅምት 20/2010 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር አዳራሽ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትምህርት ስልጠና ዘርፍ የ2010 ዓ.ም ዋና ዋና ዕቅዶች ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ በምክክር መድረኩ ተገኝተው የመድረኩን አላማ የገለጹት በትምህርት ሚኒስቴር የእቅድ ዝግጅትና ሃብት ማፈላለግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ ግርማ የመድረኩ ዋና አላማ የትምህርት ሴክተሩ እቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት ማድረግ ነው ብለዋል፡፡