አገልግሎቶቸ አገልግሎቶቸ

በድጋሚ የምስክር ወረቀት እንዲዘጋጅላቸው መጠየቅ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈረቶች

  • ስድስት ወር ያልሞላው 1 ጉርድ ፎቶ ግራፍ ሁለቱም ጆሮዎች የሚታዩበት
  • የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ
  • ተወካይ ከሆነ የውክልና ማረጋገጫ ደብዳቤና የማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

1.     ምዝገባ ክፍል በመሄድ የሚሞላ ፎርም ይወሠዳል

2.     የተሞላውን ፎርም በዛው ቢሮ ማስገባት

3.     የሚመለከተው አካል ማመልከቻውን ይመለከታል

4.     ማመልከቻውን ከተመለከተ በኋላ የአገልግሎት ክፍያ እንዲፈፀም ማመልከቻው ላይ ፈርመው ወደ ገንዘብ ቤት ይመራል

5.     የተመራውን ደብዳቤ በመውሠድ ገንዘብ ቤት እንደ አገልግሎቱ ክፍያ ይከናወናል

6.     የተከፈለበትን ደረሰኝ በመዝገብ ቤት ይዞ ይሄዳል

7.     በዛው ቢሮ ቀጠሮ ይሠጠዋል

8.     በተሠጠበት ቀጠሮ መታወቂያ ይዞ በመምጣት የትምህርት ማስረጃውን የሚመለከተው አካል ይወስዳል