ዳይሬክቶሬቶች እና የስራ ክፍሎች ዳይሬክቶሬቶች እና የስራ ክፍሎች

የሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክቶሬት

  ስልክ: +251 11 1564046  አቶ ዳንኤል አበበ - ዳይሬክተር      ፋክስ: +251 11 580937   ኢሜል: curri@moe.gov.et  curriculumdirectorate@yahoo.com  


የትምህርት ቤቶች መሻሻል ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1 564049      አቶ ያሳቡ ብርቅነህ - ዳይሬክተር     yasabuberkneh@ymail.com     


የመምህራን እና ትምህርት አመራር ልማት ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1  55 8006       / አበበች ነጋሽ  - ዳይሬክተር    abebechnegash@yahoo.com


የአጠቃላይ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት

  +251-   11 1 110534    አስፋው  መኮንን - ዳይሬክተር     asfawm66@gmail.com  


የልዩ ድጋፍና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1 56 4047   አቶ ሞሐመድ አቡበከር  - ዳይሬክተር    munirabubaker54@gmail.com


የጐልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ማስተባበሪያ

  +251- 11 1 55 0733     አቶ አዳነ ማሞ ኃላፊ   adultdumoe@gmail.com 


የስፖርት ዴስክ

  +251- 11 1 11 11 76     አቶ ፈቃደ ደሳለኝ - ኃላፊ        


የከፍተኛ ትምህርት የምርምርና አካዳሚክ ጉዳዮች ጀኔራል ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1 565538       ዶ/ር ዘሪሁን ከበደ -  ዳይሬክተር ጀነራል    moe.heducation@gmail.com    


የከፍተኛ ትምህርት አሰተዳደር ጉዳዮች ጀነራል ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1 565566   ዶ/ር ከተማ መስቀላ -  ዳይሬክተር   daddiketema@gmail.com   


ከፍተኛ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1 555917    አቶ ደሳለኝ ሳሙኤል -  ዳይሬክተር   desalegn1964@gmail.comadessalegnsamuel@yahoo.com   


የ11ሩ ዩኒቨርስቲ ግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት

  +251-11 156 5553        አቶ ታከለ ገብረ ኪዳን -  ተወካይ /የፋይናንስ እና የሰው ሃብት ም/ዋና ስራ አስኪያጅ/    11universityprojectoffice@gmail.com


የኤዱኬሽንናል ሪሰርች ኔትዎርክ ዳታ ሴንተር

  +251- 11 1       አቶ ዘላለም አሰፋ፣ የኢትዮጵያ ትምህርትና ምርምር ኔትዎርክ ዳይሬክተር   www.ethernet.edu.et     zelalem@ethernet.edu.et


የዕቅድ ዝግጅትና የሀብት ማፈላለግ ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1564042    አቶ እሸቱ አስፋው -  ዳይሬክተር   esheshe_2010@yahoo.com


የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1 561494  አቶ ወርቅነህ ጣፋ -  ዳይሬክተር   com.affairs@yahoo.com ;  communicationsatmoe@gmail.com ;  


የትምህርት ሥራ አመራር መረጃ አቅርቦትና እና ICT ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1 559705    አቶ ሚሊዮን  በቀለ -  ተወካይ   milliomb13@gmail.com


የውጭ ግንኙነትና ስኮላርሽፕ ጽ/ቤት

  +251- 11 1 570687    አቶ ምትኩ በሬቻ  -  ኃላፊ  woqtole2006@gmail.com


የብሔራዊ ዩኒስኮ ኤጀንሲ

  +251-  11 1 552519   አቶ መብራቱ ብርሃን -  ዋና ጸሃፊ  naueth@gmail.com


የትምህርት ዘርፍ ሪፎርም ዳይሬክቶሬት

  +251- 11 1 562390    አቶ ኤሊያስ ግርማ  -  ዳይሬክተር  wakelias1972@gmail.com


 

የንብረት አሰተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

  ስልክ: +251 11 156 5559   አቶ ተክላይ ገብረ ሚካኤል  -  ዳይሬክተር    gebre2tek@gmail.com


የግዥና አገልግሎትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1 565558     አቶ ታደስ መረሳ  -  ዳይሬክተር  tad.tesfa@gmail.com


  +251-  11 156 5545   ወ/ሮ አሰፋሽ ተካልኝ  -  ዳይሬክተር    


የህግ አገልግሎት

  +251-  11 1561210  አቶ ዮሴፍ ሽፈራው   -  ኃላፊ    s.yoseph22@gmail.com 


የውስጥ ኦዲት አገልግሎት

  +251- 11 1 564044   አቶ መኮንን ጬንቻ  -  ኃላፊ    internal_audit@yahoo.com


የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት

  +251-  11 1565543     ወ/ሮ ኤልሳቤት ገሰሰ  -  ዳይሬክተር   gendermoe@yahoo.com

ስለ ትምህርት ሚ/ር ስለ ትምህርት ሚ/ር