የደንበኞች ቻርተር የደንበኞች ቻርተር

ራዕይ

የሚኒሰቴር መስሪያ ቤቱን አገልግሎቶችንና መረጃዎችን ለማቀበል ድልድይ በመሆን በተጠቃሚዎች ቀዳሚ የሆነምርጫ መሆን፡፡

 • ሁሉንም የሚኒስቴር /ቤቱን አገልግሎቶች በአንድ መስኮት አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻል፡፡
 • መንግስት ያቀደውን ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እንዲሳካ ለማስቻል የመረጃ ቅብብሎሹን ማፋጠን፡፡

ተግባር 

 • በቀን 24 ሰዓት በሳምንት ሰባት ቀናት አገልግሎት ማግኘት ማስቻል
 • በውይይት መድረኮችና ብሎጎች/ጡመሮች በመጠቀም ዜጎች፣ የንግዱ ማህበረሰብና ሌሎች ተጠቃሚዎች የሚኒስቴር /ቤቱ ጉዳዮችና ፖሊሲዎች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማስቻል፡፡

ዋና ዋና ተጠቃሚዎቻችን

 • ማንኛውም ኢትየጵያዊ ዜጋና ነዋሪ
 • የንግዱ ማህበረሰብ
 • መንግስታዊ አካላትና ሠራተኞች
 • ተማሪዎች
 • መምህራን
 • ለጋሾችና አጋሮች

የደንበኞች ቅሬታዎች ማስተናገድ

ሚኒስቴር መ/ቤታችን የመረጃ ቅብብልን ለማቃለል በየቀኑ እየተጋ ይገኛል እዚህ የመረጃ ፖርታል ላይ ያቀረበው መረጃ መቶበመቶ ትክክለኛና ወቅታዊ ነው ብለን ማረጋገጥ አንችልም፡፡ በእዚህ ፖርታል ላይ ወቅታዊ ያልሆነ  ወይንም የተለወጠ አልያምየተሳሳተ መረጃ ካገኙ ከዚህ በታች በተሰጠው አድራሻ እንዲያሳውቁን በትህትና እንጠይቃለን፡፡

 • በስልክ፡ +251-11-555-3133
 • በዓለም አቀፍ የመረጃ መረብ፡ www.moe.gov.et በመጎብኘት የግብረ-መልስ ቅፅ በመሙላት ሊያገኙን ይችላሉ፡፡