MOE Image

አስተያየትዎ አስተያየትዎ

የእርስዎ ግብዓት ለእኛ ጠቃሚ ነው. የእርስዎን ጥቆማዎች እባኮን ይላኩ!

ይሄንን ባዶ መተው አይችሉም
ይሄንን ባዶ መተው አይችሉም
Text to Identify የማረጋገጫ ጽሁፉን ቀይር የማረጋገጫ ጽሁፉን ቀይር

አድራሻ አድራሻ

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ትምህርት ሚኒስቴር

አድራሻ፡ አዲስ አበባ ፣ አራዳ ክፍለ ከተማ፣

ፖሳቁ፡ 1367

ስልክ +251 11 1561494 /0111565529 / 0111553133 / +251 11 1553133 /

 

ፋክስ +251 11 1570886 / 0111565565

ኢ-ሜይል commu@moe.gov.et; com.affairs@yahoo.com;   communicationsatmoe@gmail.com

ፌስቡክ www.facebook.com/fdremoe

ድረገጽ www.moe.gov.et