አገልግሎቶቸ አገልግሎቶቸ

የትምህርት ማስረጃ እንዲረጋገጥላቸው

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

   ·        የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ

   ·        የጠየቁት ብዛት ያህል ሠርተፊኬት ፎቶ ኮፒ
 

  አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

  1.     ምዝገባ ክፍል በመሄድ የሚሞላ ፎርም ይወሠዳል

  2.     የተሞላውን ፎርም በዛው ቢሮ ማስገባት

  3.     የሚመለከተው አካል ማመልከቻውን ይመለከታል

  4.     ማመልከቻውን ከተመለከተ በኋላ የአገልግሎት ክፍያ እንዲፈፀም ማመልከቻው ላይ ፈርመው ወደ ገንዘብ ቤት ይመራል

  5.     የተመራውን ደብዳቤ በመውሠድ ገንዘብ ቤት እንደ አገልግሎቱ ክፍያ ይከናወናል

  6.     የተከፈለበትን ደረሰኝ በመዝገብ ቤት ይዞ ይሄዳል

  7.     በዛው ቢሮ ቀጠሮ ይሠጠዋል

  8.     በተሠጠበት ቀጠሮ መታወቂያ ይዞ በመምጣት የትምህርት ማስረጃውን የሚመለከተው አካል ይወስዳል