የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ ተካሄደ

የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ ተካሄደ

የ2009 በጀት አመት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስተናጋጅነት ከጥር 25-27/2009 ዓ.ም በደሴ ከተማ የተካሄደ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የተከበሩ አቶ ብናልፍ አንዱአለም በዕለቱ በቦታው በመገኘት የእንኳን ደህና መጣችሁና የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው ውስጥ የሚከተሉትን መልዕክት አስተላልፈዋል። በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ መማር ማስተማርን ለማስፈን፣በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያ ከክልሉ መንግሥትና ህዝብ ጋር አብረው ለመሥራት  እንዲችሉ የእርስ በርስ መማማሪያና ተሞክሮ መለዋወጫ እድል እንዲኖራቸው ለማስቻል የጋራ ፎረም አቋቁመው በየሩብ አመቱ እየተገናኙ በመሥራት ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በክልሉ ወቅት የሚታዩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥናትና ምርምር ሊደረግባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት እየተካሄደ መሆኑንና በቅርቡም የጋራ የመግባቢያ ሰነድ ይፈራረማሉ ተብለው እንደሚጠበቁ ገልጸዋል። የተከበሩ አቶ ብናልፍ አክለው የቅድመ መደበኛ ትምህርን የማሳደግ፣በተለይ በገጠር አከባቢ ከፍተኛ የሆነውን መጠነ ማቋረጥና የትምህርት ቀናትን የማሳነስ ችግሮች ለመቅረፍ፣የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነትን የማሰደግ ሥራ እና በልዩ ፍላጎት ትምህርት ዙሪያ የሚታዩ  ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲቀረፉ በሀገር አቀፍ ደረጃ እጅግ ከፍተኛ ርብርብ መደረግ እንዳለበት ገልጸዋል።

Newsየኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር ሽፈራው ተ/ማሪያም በዕለቱ ባደረጉት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግራቸው የሚከተሉትን መልዕክቶች አስተላልፈዋል። ከዋናው መድረክ ቀደም ብለው በተካሄዱ 11ኛው የሴቶች ፎረምና በሦስቱም ዘርፎች በተናጠል በተካሄዱ መድረኮች ላይ የተለዩበት አግባብ  እንደ ነበረ፣ የተጣሉ ግቦችን ለመፈጸም ያደረግነው ጥረትና ያስመዘገብናቸው ውጤቶ በቀሪው የበጀት አመቱ ጊዜያት ለሚኖረን አፈጻጸም እንደ መነሻ የሚወሰዱ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እና አምስተኛውን የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት መርሃ-ግብርን ለማሳካት ካስቀመጥናቸው ግቦች አንጻር ተጨማሪ ርብርብ የሚጠይቁ በርካታ ጉዳዮች ስላሉ  በጥልቀት ፈትሸን በቀጣይ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚገባ መገዘብና መግባባት ተገቢ እንደሆነ ገልጸዋል። እያደጉ በሚሄዱ የትምህርትና ሥልጠና እርከኖች ላይ አጠቃላይ የሴቶች ተሳትፎንና የሴት አመራሮች ተሳትፎን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት መደረግ እንዳለበት፣በተለይ በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት የሴቶች ተሳትፎንና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በልዩ ትኩረት መሠራት እንዳለበት አስገንዘበዋል። ክቡር ሚኒስትሩ በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የቅድመ መደበኛና መደበኛ ትምህርት መጠነ ማቋረጥና መድገም እንዲቀንስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን እና የትምህርት ጥራት ማረጋገጨ ፓኬጆች በተሟላ መልኩ እንዲተገበሩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሥራት እንደሚገባ፣በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርትና በልዩ ፍለጎት ትምህርት ፕሮግራሞች የተጣሉ ግቦችን ለማሳካት ከባለድርሻ አካል ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ መረባረብ አስፈለጊ እንደሆነ ተናግረዋል።

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ እየተተገበረ ያለውን የውጤት ተኮር ሥልጠና ሥርዓት በማጠናከር ብቁና ሥራ ፈጣሪ ወጣቶችን ማፍራት፣የጥቃቅንና አነስተኛ አንቀሳቃሾች የተሟላ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የእንዱስትሪ ኤክስቴሽን ሥራዎችን በዚህ ዘርፍ የሚሠሩ ሥራዎች ከጫፍ ጫፍ የተናበቡና የተመጋገቡ እንዲሁም ጥራትና ውጤታማነትን መሠረት ያደረጉ መሆን እዳለባቸው ገልጸዋል።

በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የዩኒቨርሲቲዎች ተልዕኮኣቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል የአመራር ሥርዓቱን ማስተካከል፣ስታንዳርዶችን ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ፣ የ11 አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎችንና የነባር ዩኒቨርሲቲዎችን የማስፋፊያ ግንባታ አፈጻጸምን ማፈጠን፣የሀብት አጠቃቀም ሥርዓትን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ድጋፎችን መስጠት፣የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ እንዲሆን በሚገባ መረባረብ እና ለ2010 የተማሪዎች ቅበላ አስፈላጊውን ዝግጅት ከወዲሁ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች እንደሆኑ ተጠቁመዋል። ክቡር ሚኒስትሩ አክለው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዙሪያቸው የሚገኙ የአጠቃላይ ትምህርት ተቋማትንና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማን በመደገፍ እና በተለይም በማህበረሰብ አገልግሎት ዙሪያና የትምህርትና ሥልጠና ጥራትን በማስጠበቅ ረገድ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በፍጥነት በማስፋት ዘርፈ ብዙ ርብርብ ልደረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።

Newsበመድረኩ የትምህርትና ሥልጠና ዘርፉ የስድስት ወራት የቁልፍና አባይተ ሥራዎች አፈጻጸም ሪፖርት፣የትምህርትና ሥልጠና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ያለበትን ደረጃ የሚገልጽ ሪፖርት፣ ሰላማዊ መማር ማስተማር ማረጋገጥን በተመለከተ የውይይት መነሻ ሀሳብ፣በሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ውጤታማነት ላይ የተካሄዱ ጥናቶች፣የትምህርት ተቋማት አመራር፤በውጤታማነት አሠራር (Deliverology) የአፈጻጸም ስልት ላይ፤የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ሁሉንም ሥራዎች በልማት ሠራዊት አግባብ ለመፈጸም በማድረግ ላይ ያለው ጥረትና ያገኛቸው ውጤቶች እና የመሳሰሉት ተያያዥ ጉዳዮች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸው ከስምምነት ተደርሶባቸዋል።

በመጨረሻም የቀጣይ የ2009 በጀት አመት የዘጠን ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የምክክር መድረክ በዋናነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተናጋጅነት በአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር እንደሚካሄድ ተወስኖ መድረኩ ፍጻሜውን አግኝቷል።


ዜናዎች

የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለኤች አይቪ/ኤድስ ተጋላጭነት፤

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኤችአይቪ/ኤድስና ተያያዥ ጉዳዮች ዕቅድ አተገባበርና ውጤት በሚል ርዕሥ በአዳማ ከተማ ውይይት እየተደረገ ይገኛል፡፡ የትምህርት ሚኒስቴር ደኤታ አቶ ተሸማ ለማ በመድረኩ መክፈቻ ንግግራቸው እንደ ገለጹት በዚህን ሰዓት በሀገራችን 28 ሚሊዮን ማለትም ከ1/3ኛ በላይ ዜጎች በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙና ከእነዚህም በአፍላ ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉት አምራች ሃይል የሆኑት ወጣቶች ለኤችአይቪ/ኤድስ በሽታ ተጋላጭ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪዎች በሲስተር-ሲስተር፣ አቻ ለአቻ፣ የህይወት ክህሎት ፕሮግራሞች እንዲመካከሩ፣ የማስተባበሪያ አደረጃጀቶች እና ክበባትን ማቋቋም፣መርሀ-ግብር ማዘጋጀትና በዕቅድ አካተው የተሰራ ቢሆንም ተጋላጭነቱን ለመግታት የባህሪይ ለውጥ አሁንም አለመምጣቱን ገልጸዋል፡፡

በ2010 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለወሰዳችሁ ተማሪዎች

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኤችአይቪ/ኤድስና ተያያዥ ጉዳዮች ዕቅድ አተገባበርና ውጤት በሚል ርዕሥ በአዳማ ከተማ ውይይት እየተደረገ ይገኛል፡፡ የትምህርት ሚኒስቴር ደኤታ አቶ ተሸማ ለማ በመድረኩ መክፈቻ ንግግራቸው እንደ ገለጹት በዚህን ሰዓት በሀገራችን 28 ሚሊዮን ማለትም ከ1/3ኛ በላይ ዜጎች በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙና ከእነዚህም በአፍላ ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉት አምራች ሃይል የሆኑት ወጣቶች ለኤችአይቪ/ኤድስ በሽታ ተጋላጭ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪዎች በሲስተር-ሲስተር፣ አቻ ለአቻ፣ የህይወት ክህሎት ፕሮግራሞች እንዲመካከሩ፣ የማስተባበሪያ አደረጃጀቶች እና ክበባትን ማቋቋም፣መርሀ-ግብር ማዘጋጀትና በዕቅድ አካተው የተሰራ ቢሆንም ተጋላጭነቱን ለመግታት የባህሪይ ለውጥ አሁንም አለመምጣቱን ገልጸዋል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች በ2010 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም ላይ ተወያዩ፤

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር በ2010 በጀት ዓመት በቁልፍና አበይት ተግባራት ያከናወናቸውን ተግባራት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮችና መላው ሰራተኞች በተገኙበት ገምግሟል ፡፡ በግምገማው በርካታ ስኬታማ ስራዎች ቢሰሩም ከትምህርት ጥራት፣ ከትምህርት ግብዓት ማሟላት እንዲሁም ከባለሙያዎች ክህሎት ማነስ ጋር የተያያዙ መጠነ ሰፊ ችግሮች የነበሩበት በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሪፎርም ማድረግ እንደሚገባውም ተጠቅሷል፡፡

የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ጋር ያደረጉት ውይይት፡

ተሳታፊ መምህራን ከ45ቱ የመንግስትና ከ4ቱ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቌማት የተውጣጡ 3ሺ175 ያህል ናቸው። በውይይቱም በርካታ ጥያቄዎች የተነሱ ቢሆንም ለተነሱት ጥያቄዎች የመምህርነት ሙያ የተከበረ እንደሆነና በቀጣይ በትምህርት ዘርፉ ለሚያጋጥሙና ለሚስተዋሉ ችግሮች መምህራን እና የከፍተኛ ትምህርት ተቌማት አመራር በጋራ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ ጠ/ሚኒስትሩ ገልፀዋል።

የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርቃት፡

የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛና በተከታታይ መርሃ-ግብር 8,152 ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ሐምሌ 7/2010 ዓ.ም አስመርቋል፡፡ በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ ክብርት ወ/ሮ ጠይባ ሐሰን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ፕሬዝዳንት በክብር እንግድነት የተገኙ ሲሆን ለተመራቂዎችም የስራ መመሪያ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡