ብቃት ያላቸው መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮችን የማፍራቱ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገለፀ

ብቃት ያላቸው መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮችን የማፍራቱ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገለፀ

7 - Developing Teachers - Pic 2

በትምህርት ሚኒስቴር የመምህራንና ትምህርት አመራር ልማት ዳይሬክቶሬት በመምህራንና በትምህርት ቤት አመራሮች የአሰለጣጠን ሂደት መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ግብዓት ለማሰባሰብ በአዲስ አበባ አራራት ሆቴል አውደ ጥናት አካሂዷል፡፡ የኢ... ትምህርት ሚኒስትሩ ክቡርበትምህርት ሚኒስቴር የመምህራንና ትምህርት አመራር ልማት ዳይሬክቶሬት በመምህራንና በትምህርት ቤት አመራሮች የአሰለጣጠን ሂደት መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ግብዓት ለማሰባሰብ በአዲስ አበባ አራራት ሆቴል አውደ ጥናት አካሂዷል፡፡ የኢ... ትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አውደ ጥናቱን በንግግር ሲከፍቱ በትምህርት ዘርፉ እስካሁን የተገኙ ውጤቶችን ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ ዜጎች በተሟላ መልኩ የትምህርት ተቋዳሽ እንዲሆኑ ከማድረግ በተጨማሪ የትምህርት ጥራቱን ለማረጋገጥ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልፀው በሃገሪቱ ብቃት ያላቸው መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮችን ለማፍራት በተጠናከረ መልኩ ይሰራል ብለዋል፡፡

የመምህራንና የትምህር ቤት አመራሮች በየደረጃው አቅማቸውን የማጎልበት ስራ እየተሰራ ቢገኝም የምልመላና የአሰለጣጠን ስርዓቱን በመፈተሽ መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮችን በማስተካከል ለተልኳቸው የበለጠ ብቁ ሆነው እንዲገኙ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሚገኝ ሚኒስትሩ ገልፀዋል፡፡የትምህርት ጥራት ችግርን ለመፍታትም ከቅድመ መደበኛ እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ በአግባቡ መፈተሸ እንደሚገባ የጠቆሙት አቶ ሽፈራው መምህራንና የትምህርት አመራሮችም በየደረጃው ብቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የመመዘን ስራ ይሰራል ብለዋል፡፡ ለሰው ሃብት ልማታችን ወሳኝ የሆኑት መምህራን የኑሮ ሁኔታቸውን ለማሻሻል፣ መብቶቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን ለማስከበር ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ክቡር ሚኒስትሩ በተለይ ከመኖሪያ ቤት እና ከደመወዝ ጋር ተያይዞ ላሉ ችግሮች የማሻሻያ ስርዓት ተዘርግቶ ጥናት መካሄዱንና በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቀዋል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ በበኩላቸው በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የትምህርት ጥራትን የማስጠበቅ ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ መሆኑን በመግለፅ ከአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በሚገኝ ግብአት 1999 . የወጣው የመምህራን ልማት ገዢ መመሪያ እንደሚሻሻል፣ ከቅድመ መደበኛ እስከ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ መምህራን አሰለጣጠን፣ የመምህራን ምልመላ፣ ስምሪት፣ ማትጊያና የሙያ ፍቃድ አስመልክቶ እንዲሁም የመምህራንና የትምህርት አመራሮች ስልጠና በተከታታይ የሚመዘንበትና ሌሎችም ተካተው አገራዊ የአፈፃፀም ስርዓት ይዘረጋል ብለዋል፡፡

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት የመምህራን ጥቅማ ጥቅም ትኩረት ቢሰጠው፣ የመምህራን ልማት ፈንድ ቢቋቋም፣ በትምህርት አመራር ስልጠና የልዩ ፍላጎት ትምህርት ቢካተት፣ ለመምህራን ነፃ የጤና መድህን ቢኖር፣ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ሙያተኞች የምልክትና የብሬል ቋንቋ ላይ ክፍተት ስላለባቸው ችሎታቸውን የሚያመለክት ገዢ መመሪያ ቢኖርና የመምህራን ትምህርት ተቋማት አሰራርና አደረጃጀት ቢፈተሸ የሚሉትን አንስተዋል፡፡

እንዲሁም የትምህርት ቤት አመራሮች የመምህርነት ክህሎት ቢኖራቸው፣ የኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን የሚመዘኑበት ስርዓት ቢፈጠር፣ የመምህራን ልማት ገዢ መመሪያውና የአሰለጣጠን ሂደት ላይ ሊሻሻሉ የሚገባቸው ጉዳዮች በስፋት አቅርበው ውይይት ተደርጓል፡፡

በአውደ ጥናቱ ላይ በሃገሪቱ የመምህርነት ስልጠና የሚሰጡ 22 ዩኒቨርሲቲዎችና 37 የመምህራን ትምህርት ኮሌጆች የተወከሉ መምህራንና የትምህርት አመራሮች፣ ከመምህራን ማህበር፣ ከህዝብ ክንፍ አካላት ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ትምህርት ቢሮዎችና ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ 300 በላይ የሚሆኑ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አውደ ጥናቱን በንግግር ሲከፍቱ በትምህርት ዘርፉ እስካሁን የተገኙ ውጤቶችን ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ ዜጎች በተሟላ መልኩ የትምህርት ተቋዳሽ እንዲሆኑ ከማድረግ በተጨማሪ የትምህርት ጥራቱን ለማረጋገጥ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልፀው በሃገሪቱ ብቃት ያላቸው መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮችን ለማፍራት በተጠናከረ መልኩ ይሰራል ብለዋል፡፡

የመምህራንና የትምህር ቤት አመራሮች በየደረጃው አቅማቸውን የማጎልበት ስራ እየተሰራ ቢገኝም የምልመላና የአሰለጣጠን ስርዓቱን በመፈተሽ መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮችን በማስተካከል ለተልኳቸው የበለጠ ብቁ ሆነው እንዲገኙ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሚገኝ ሚኒስትሩ ገልፀዋል፡፡የትምህርት ጥራት ችግርን ለመፍታትም ከቅድመ መደበኛ እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ በአግባቡ መፈተሸ እንደሚገባ የጠቆሙት አቶ ሽፈራው መምህራንና የትምህርት አመራሮችም በየደረጃው ብቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የመመዘን ስራ ይሰራል ብለዋል፡፡ ለሰው ሃብት ልማታችን ወሳኝ የሆኑት መምህራን የኑሮ ሁኔታቸውን ለማሻሻል፣ መብቶቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን ለማስከበር ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ክቡር ሚኒስትሩ በተለይ ከመኖሪያ ቤት እና ከደመወዝ ጋር ተያይዞ ላሉ ችግሮች የማሻሻያ ስርዓት ተዘርግቶ ጥናት መካሄዱንና በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቀዋል፡፡

 

የትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ በበኩላቸው በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የትምህርት ጥራትን የማስጠበቅ ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ መሆኑን በመግለፅ ከአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በሚገኝ ግብአት 1999 . የወጣው የመምህራን ልማት ገዢ መመሪያ እንደሚሻሻል፣ ከቅድመ መደበኛ እስከ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ መምህራን አሰለጣጠን፣ የመምህራን ምልመላ፣ ስምሪት፣ ማትጊያና የሙያ ፍቃድ አስመልክቶ እንዲሁም የመምህራንና የትምህርት አመራሮች ስልጠና በተከታታይ የሚመዘንበትና ሌሎችም ተካተው አገራዊ የአፈፃፀም ስርዓት ይዘረጋል ብለዋል፡፡

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት የመምህራን ጥቅማ ጥቅም ትኩረት ቢሰጠው፣ የመምህራን ልማት ፈንድ ቢቋቋም፣ በትምህርት አመራር ስልጠና የልዩ ፍላጎት ትምህርት ቢካተት፣ ለመምህራን ነፃ የጤና መድህን ቢኖር፣ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ሙያተኞች የምልክትና የብሬል ቋንቋ ላይ ክፍተት ስላለባቸው ችሎታቸውን የሚያመለክት ገዢ መመሪያ ቢኖርና የመምህራን ትምህርት ተቋማት አሰራርና አደረጃጀት ቢፈተሸ የሚሉትን አንስተዋል፡፡

እንዲሁም የትምህርት ቤት አመራሮች የመምህርነት ክህሎት ቢኖራቸው፣ የኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን የሚመዘኑበት ስርዓት ቢፈጠር፣ የመምህራን ልማት ገዢ መመሪያውና የአሰለጣጠን ሂደት ላይ ሊሻሻሉ የሚገባቸው ጉዳዮች በስፋት አቅርበው ውይይት ተደርጓል፡፡

በአውደ ጥናቱ ላይ በሃገሪቱ የመምህርነት ስልጠና የሚሰጡ 22 ዩኒቨርሲቲዎችና 37 የመምህራን ትምህርት ኮሌጆች የተወከሉ መምህራንና የትምህርት አመራሮች፣ ከመምህራን ማህበር፣ ከህዝብ ክንፍ አካላት ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ትምህርት ቢሮዎችና ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ 300 በላይ የሚሆኑ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል፡፡


ዜናዎች

የቀጣይ 5 ዓመት የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ይፋ ሆነ

የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር "የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ለፍትሃዊነት " በሚል መሪ ቃል ለቀጣዩ 5 ዓመታት የሚተገበር የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ም/ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ይፋ ሆኗል።

አካል ጉዳተኞች እንደየችሎታቸውና እንደየፍላጎታቸው መማር እንደሚገባችዉ ተገለጸ፤

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ከሰኔ 04 - 11/2010 ዓ.ም በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ስታንዳርድ ረቂቅ ሰነድ ላይ ውይይት አካሄደ፡፡ በውይይቱም ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ የአካቶ ትምህርትና የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች፤ከትምህርት ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ክፍሎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በሰላም ተጠናቀቀ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ መሀመድ አህመዲን የፈተናውን መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በፈተናው ሂደት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የትምህርት ባለድርሻ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጅ፣ የሚዲያ አካላትና የፀጥታ ኃይል እንዲሁም መላው ህብረተሰብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡ እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ በአንዳንድ የመፈተኛ ጣቢያዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዘው ክፍል መግባትና ለሌላ ተማሪ ለመፈተን የመሞከር አዝማሚያዎች ቢከሰቱም በየደረጃው በተሰማሩ የፈተናው ግብረ ኃይል አማካይነት ችግሮቹ እልባት ማግኘታቸውንም ጠቁመዋል፡፡

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶ/ር ዘርሁን ዱሬሳ ገለጹ፡፡ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች የተፈተኑት እና ከ70ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች የተሳተፉበት ፈተና፣ በአንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች ላይ ሞባይል ይዘው ክፍል መግባት፣ ለመኮረጅ መሞከር፣ ለሌላ ተማሪ ለመፈተን መሞከር ችግሮች የነበሩ ቢሆንም ጉዳዩ ቀላልና በፈተና ደንብ የሚታይ ይሆናል፣ በአጠቃላይ ግን ፈተናው በታቀደለት ጊዜ በሠላም ተጠናቋል ብለዋል ዶ/ር ዘርሁን፡፡

በአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ተሠጠ፤

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በትምህርት ሚኒስቴር የጋራ ትብብር በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከፌደራል ተቋማት ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ስልጠና ከግንቦት 23-ግንቦት 27/2010 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ነው ፡፡