በታዳጊ ክልሎች የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ እያደገ መጥቷል

በታዳጊ ክልሎች የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ እያደገ መጥቷል

ባለፉት ስምንት ዓመታት በልዩ ድጋፍ መርሀ ግብር ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የመጀመሪያ ትምህርት ማስፋፊያ ስትራቴጂ ተቀርጾ ተግባራዊ በመደረጉ የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ ማሳደግ መቻሉን የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ፡፡

በሚኒስቴር /ቤቱ የስርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት በአራቱ ታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ላይ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ዳይሬክቶሬቱን ወክለው ንግግር ያደረጉት አቶ መሀመድ አቡበክር በሴቶች የትምህርት ተሳትፎ ውጤት የተመዘገበ ሲሆን ጥራቱን በሚፈለገው ደረጃ በማምጣት ረገድ አሁንም ክፍተቶች ያሉ በመሆኑ ክልሎች ከመቸውም በበለጠ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡ በስርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት የስርዓተ ጾታ የክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ እስክንድር ላቀው በበኩላቸው በእነዚህ ታዲጊ ክልሎች ያለውን የስርዓተ ጾታ ክፍተት ለማጥበብ በቀጣዩ አምስት ዓመት የእድገትና ትንስፎርሜሽን እቅድ እና በአምስተኛው የትምህርት ዘርፍ ልማት መርሀ ግብር የተጠናከረ የክትትልና ድጋፍ ስራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡

9 - Access in developing regions increased Pic 1

በምክክር መድረኩ አራቱ ታዳጊ ክልሎች ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ጋምቤላና ሶማሌ ክልሎች 2008 . 6 ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ለሴቶች ትምህርት ተሳትፎ የተሰሩ ስራዎች፣ ውጤታማነትና ባጋጠሙ ችግሮች እንዲሁም በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ በጋራ መክረዋል፡፡ የአፋር ክልል የሴት ተማሪዎችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትምህርት ንቅናቄ ሳምንት ሴት ልጆች ወደ /ቤት እንዲመጡ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ከመስራት በተጨማሪ ከረጂ ድርጅቶች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በሶስት 2 ደረጃ ትምህርት ቤት ገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት በማቋቋም ለሴት ተማሪዎች የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የዩኒፎርም ድጋፍ በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደረጉን በሪፖርቱ ተመልክቷል፡፡

ሴት እጩ መምህራን ቅድመ ስራ ስልጠና እንዲያገኙ፣ ወደ አመራርነት ለሚመጡ ሴት መምህራን የትምህርት አመራር ስልጠና እንዲሰለጥኑ መደረጉ በሪፖርቱ ተገልጿል፡፡ የአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት እና በአንደኛ ደረጃ በስራ ላይ ያሉ መምህራን የሴቶች ተሳትፎ 21.5% የደረሰ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ /ቤቶች የሴቶች ተሳትፎ ደግሞ 12.8% ደርሷል፡፡ እንዲሁም በአንደኛ ደረጃ (1-8) /ቤቶች የሴት አመራር ተሳትፎ 9.4% እና በሱፐርቫይዘርነት የሴቶች ተሳትፎ 12.2% መድረሱ በመድረኩ ተገልጿል፡፡

በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል /ቤቶች ለሴት ተማሪዎች ብቻ የሚያገለግሉ ቤተ መጽሀፍትና የመጸዳጃ ቤቶች እንዲስፋፉ የማድረግ፣ በህይወት ክህሎትና በሴት ልጆች የራስ መተማመን ዙሪያ ተከታታይ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና የመስጠት፣ ከሴቶች አዳሪ /ቤት ትምህርቱን አጠናቀው የሚወጡ ሴቶችን በየኮሌጆችና በዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ የማድረግ፣ በክልል ደረጃ የሴቶች ማጠናከሪያ ትምህርት አሰጣጥ ወጥና ስልታዊ እንዲሆን የሚያስችል መመሪያ የማዘጋጀት፣ ከረጂ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለሴት ተማሪዎች ለትምህርት ድጋፍ የሚውል ፕሮጀክት እንዲቀረጽ የማድረግና ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራ መሰራቱ በሪፖርታቸው አመልክተዋል፡፡

በተጨማሪም በት/ቤቶች የሚፈጸመውን ፆታዊ ጥቃትን ለመከላከል የሚያስችል 13 መመሪያና እያወቃችሁ እደጉ በሚል ርእስ 400 መጽሀፍት ህትመት ተከናውኖ ለትምህርት ተቋማት የማሰራጨት እንዲሁም በጀንደር ሪስፖንሲቭ ፔዳጎጂ ላይ 100 መምህራንና 50 የትምህርት ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በመከናወኑ የሴት ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎና ዉጤታማነት እየተሻሻለ መምጣቱን በውይይት መድረኩ የቀረበው ሪፖርት አሳይቷል፡፡

በሶማሌ ክልል ትምህርት አቋርጠው የነበሩ 600 ሴት ተማሪዎችን ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ ኢትዮጵያ ከተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ የዩኒፎርም፣ የትምህርት ቁሳቁሶችና የንፅህና መጠበቂያ እቃዎች ድጋፍ የማድረግ፣ በክልሉ በተመረጡና መደገፍ አለባቸው ተብለው በተለዩ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ 3000 ሴት ተማሪዎች የኪስ ገንዘብ፣ የዩኒፎርምና የትምህርት ቁሳቁሶች ድጋፍ የማድረግ፣ ሴት ተማሪዎች ጾታዊ ትንኮሳ ሳይደርስባቸው ትምህርታቸውን ተረጋግተው እንዲከታተሉ በተለያዩ ጊዜያት ለትምህርት ቤት ማህበረሰቡ ስልጠና የመስጠት፣ ለሴት ተማሪዎች የተጠናከረ የማጠናከሪያ ትምህርት የመስጠትና በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ሴት ተማሪዎች በመሸለም ለከፍተኛ ውጤት የማነሳሳት ስራ በመሰራቱ የሴት ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ መጨመሩን ሪፖርታቸው አሳይቷል፡፡

ይሁን እንጂ የሴቶችን ትምህርት ከመደገፍ አንፃር የአመራሩ ሚና የሚጠበቀውን ያህል አለመሆን፣ ወደ አመራርነት የሚመጡ ሴቶች ዝቅተኛ መሆንና ወደ አመራርነት ቢመጡም በትምህርት ዘርፉ አለመቆየት እንዲሁም የበጀት እጥረት መኖሩ የሴቶችን እኩል ተሳታፊነትና ጠተቃሚነት በሚጠበቀው ደረጃ ማረጋገጥ አለመቻሉን ሪፖርቱ በዝርዝር አመልክቷል፡፡

በጋምቤላ ክልል የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ እንዲሁም ሴቶችን ወደ አመራርነት ለማምጣት በተደረገው ጥረት ለውጥ የመጣ ቢሆንም በአንደኛ ደረጃ 5-8 ክፍል እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎ ላይ ለሴቶች ትኩረት አድርጎ መስራት፣ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ተግባራዊ በማድረግ 20 ሴት ጎልማሶችን ተጠቃሚ ማድረግ፣ የቅድመ መደበኛ እና የልዩ ፍላጎት ትምህርት የሚያስፈልጋቸውን ሴት ህፃናት በአካቶ ትምህርት ተጠቃሚ ማድረግ፣ የሴቶች የመጠነ ማቋረጥ ችግሮችን በመለየት ችግሮቹ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት መጠነ ማቋረጥ 2007. ከነበረበት በአንደኛ ደረጃ 8 በመቶ እና 2 ደረጃ 5በመቶ ወደ 2 በመቶ ማድረስ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫቸው እንደሆነ ሪፖርታቸው ጠቅሷል፡፡

በተጨማሪም የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የትምህርት ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ እና ህብረሰተሰቡ ትምህርት ቤቶችን ሴቶች እንዲመራቸው በማድረግ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ፣ 2 ደረጃ ሴት ተማሪዎችን የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ትምህርት ተጠቃሚ ማድረግ፣ የሴት መምህራንን የመልካም አስተደዳር ችግር መቅረፍ፣ ጥቅማጥቅማቸውን በማስከበር መምህራን በትምህርት ጥራት ላይ እንዲሰሩ ማድረግና ሴቶች በትምህርት ቤቶች አደረጃጀት ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ አቅማቸውን ማሳደግ የሚሉም ይገኙበታል፡፡


ዜናዎች

የቀጣይ 5 ዓመት የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ይፋ ሆነ

የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር "የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ለፍትሃዊነት " በሚል መሪ ቃል ለቀጣዩ 5 ዓመታት የሚተገበር የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ም/ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ይፋ ሆኗል።

አካል ጉዳተኞች እንደየችሎታቸውና እንደየፍላጎታቸው መማር እንደሚገባችዉ ተገለጸ፤

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ከሰኔ 04 - 11/2010 ዓ.ም በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ስታንዳርድ ረቂቅ ሰነድ ላይ ውይይት አካሄደ፡፡ በውይይቱም ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ የአካቶ ትምህርትና የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች፤ከትምህርት ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ክፍሎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በሰላም ተጠናቀቀ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ መሀመድ አህመዲን የፈተናውን መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በፈተናው ሂደት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የትምህርት ባለድርሻ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጅ፣ የሚዲያ አካላትና የፀጥታ ኃይል እንዲሁም መላው ህብረተሰብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡ እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ በአንዳንድ የመፈተኛ ጣቢያዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዘው ክፍል መግባትና ለሌላ ተማሪ ለመፈተን የመሞከር አዝማሚያዎች ቢከሰቱም በየደረጃው በተሰማሩ የፈተናው ግብረ ኃይል አማካይነት ችግሮቹ እልባት ማግኘታቸውንም ጠቁመዋል፡፡

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶ/ር ዘርሁን ዱሬሳ ገለጹ፡፡ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች የተፈተኑት እና ከ70ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች የተሳተፉበት ፈተና፣ በአንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች ላይ ሞባይል ይዘው ክፍል መግባት፣ ለመኮረጅ መሞከር፣ ለሌላ ተማሪ ለመፈተን መሞከር ችግሮች የነበሩ ቢሆንም ጉዳዩ ቀላልና በፈተና ደንብ የሚታይ ይሆናል፣ በአጠቃላይ ግን ፈተናው በታቀደለት ጊዜ በሠላም ተጠናቋል ብለዋል ዶ/ር ዘርሁን፡፡

በአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ተሠጠ፤

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በትምህርት ሚኒስቴር የጋራ ትብብር በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከፌደራል ተቋማት ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ስልጠና ከግንቦት 23-ግንቦት 27/2010 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ነው ፡፡