ዜናዎች ዜናዎች

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል 2007 . ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 .  በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ  በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት  ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

 

በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር በትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰይፈ ወልዴየቅድመ መደበኛ ትምህርት አጠቃላይ ገጽታበሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሑፍ በአምስተኛው የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት ፕሮግራም የቅድመ መደበኛን ትምህርት አስመልክቶ ከተቀመጡት  ስትራቴጂክ ግቦች ውስጥ አንደኛው በዋነኛነት የኦ-ክፍል እና ሌሎች መደበኛ ያልሆኑ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴዎችን ተግባራዊ በማድረግ 2012 ጥቅል ተሳትፎውን 80% ማድረስ የሚል ግብ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ይሁን እንጂ 2008 . በወጣው የትምህርት ሚኒስቴር  አመታዊ ስታትስቲክስ መፅሃፍ መሠረት ሀገራዊ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ 49.9 % እንደሆነ ገልጸዋል። በዚሁ መሠረት ከሀገር አቀፍ አማካይ አፈጻጸም አንጻር የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል፣በአፋር ብሔራዊ ክልል፣በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዳሉ ጠቁመዋል።

 

በዩኒሴፍ ኢትዮጵያ  የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት / አማከለች ግደይ ጽሑፍ ያቀረቡ ሲሆን በጽሑፋቸው የሀገራችንን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋን ለማሳደግ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብር እንደ አንድ አማራጭ ተወስዶ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ፕሮግራሙን ለመነሻነት ያስተዋወቀ  መሆኑን እና በዚህ መልክ በተደረገው ጥረት በርካታ ሀገራት ካቀረቡት ቢጋር ውስጥ ኢትዮጵያ ከተመረጡት አምስት ሀገሮች አንዷ በመሆኗ ፕሮግራሙን በሙከራ ደረጃ ለመተግበር ድጋፍ መገኘቷን እና ይህንኑ መሠረት በማድረግ ከትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች እና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ አመራሮች ጋር በተደረገው ውይይት መርሀ ግብሩ 2007 . ክረምት ወራት ጀምሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል በሙከራ እንዲተገበር ስምምነት ላይ በመደረሱ ተግባራዊ የተደረገ  መሆኑን  ገልጸዋል።

 

ለመጀመሪያ ጊዜ በክልላቸው የተሞከረውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት ፕሮግራም አስመልክቶ አጠቃላይ ሂደቱን፣ የተከናወኑ ተግባራትን እና ያጋጠሙ ችግሮችን አስመልክቶ የክልሉ ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ሥራ ሂደት ባለቤት ሰፋ ያለ ገለጻ አቅርበዋል። በገለጻውም በዋነኛነት በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁትን የሥርዓተ ትምህርት ሰነዶች ክልሉ በማስተማሪያነት ወደሚጠቀምባቸው የበርታ፣ የጉሙዝ እና የሽናሻ ቋንቋዎች የመተርጎም፣መርሀ ግብሩ ተግባራዊ የሚደረግባቸውን ቦታዎች የመለየት፣የመምህራን ምልመላ፣ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ መፍጠር ፣በመርሀ ግብሩ የሚሳተፉ ህፃናትን የመመዝገብና የመለየት፣የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት ለመምህራን የተግባር ስልጠና መስጠት፣የድጋፍ እና  ክትትል ስራዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮች እና በመጨረሻ የተገኙ ምርጥ ተሞክሮችን መቀመርን  የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ተካተዋል።

 

በመርሀ ግብሩ የሙከራ ትግበራ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶችን፣የአሰራር ልምዶችንና የተገኙ ውጤቶችን መሠረት በማድረግ በዩኒሴፍ ድጋፍ የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በክልሉ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ ውጤትም በመርሀ ግብሩ ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች በናሙናት በተወሰዱት /ቤቶች 92.9 % እስከ 1ኛው መንፈቀ አመት መቆየት የቻሉ መሆኑን እንዲሁም በክረምትና በበጋ ከተሳተፉት ተማሪዎች መካከል 80.1% 1 ክፍል ገብተው ትምህርታቸውን መቀጠል ያቻሉ መሆኑን አመላክቷል።

 

  ለሁለት ቀናት በተደረገው መርሀ ግብሩን የማስተዋወቅና የማስፋት ውይይት ላይ አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ እና የተቀመጠውን ግብ ከማሳካት አኳያ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብርን እንደ አራተኛ የትምህርት አሰጣጥ መንገድ በመጠቀም የቅድመ መደበኛ ትምህርትን ተደራሽነትን እና ሽፋንን ማሳደግ የሚቻል መሆኑ ላይ ግንዛቤ ተፈጥሯል።

 

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች  በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተሞከረውና አሁን በመስፋት ላይ ያለው የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት  ፕሮግራም የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋንን በማሳደግ  እና ህፃናትን ለአንደኛ ክፍል ዝግጁ በማድረግ ረገድ ያለው  ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘባቸውን ለማረገጋገጥ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል በዩኒሴፍ በሚታገዙና ከዛ ውጭ ባሉ በድምሩ  32 ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተመረጡ /ቤቶች ላይ ቀደም ብሎ 2008 . ጀምሮ መርሀ ግብሩ ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደ ሆነ እና በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልል መርሀ ግብሩን 2009 . ክረምት ወቅት ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ  የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ከወዲሁ እየተሠሩ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

 

መርሀ ግብሩን የማስፋት ስራ እየተሰራ መሆኑን አስመልክቶ ግንዛቤ ተይዟል። በመሆኑም መርሀ ግብሩ ጠቃሚ መሆኑን እና በሙከራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን ፕሮግራሙን የማስፋት ስራ የሚያከናውኑ ክልሎች እንደ ትምህርት በመውሰድ የማስፋት ስራው እንዲከናወን ያለምንም የሀሳብ ልዩነት ስምምነታቸውን ገልጸዋል።

 

በመጨረሻም በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሳቡ ብርቅነህ ከፕሮግራሙ አንጻር ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በዝርዝር ለተሳታፊዎች በማሳሰቢያ መልክ አቅርበው አውደ ጥናቱ  ፍጻሜውን ሊያገኝ  ችሏል፡፡No comments yet. Be the first.
ዜናዎች

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ ተገለጸ

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚካሄዱ የትምህርትና ሥልጠና ሥራዎች ውጤታማነት ተማሪዎች፣ መምህራን ፣ወላጆችና ህብረተሰቡ ኃላፊነታቸውን በላቀ ደረጃ ሊወጡ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ አስታወቁ፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህብረ-ብሔራዊነትና ኢትዮጵያዊነት የሚገነባባቸው ተቋማት እንጂ ተግባራቸው በጥቂት ችግር ፈጣሪዎች የሚስተጓጎል አለመሆኑንም ገለጹ 141ሺህ አዲስ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ700 ሺህ በላይ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርስቲዎች በመማር ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምረቃ ትምህርት መስኮች የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ልተገበር ነው

ከ2011 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በሁሉም የቅድመ ምርቃ ትምህርት መስኮች ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የብቃት መለኪያ አጠቃላይ ምዘና (የመውጫ ፈተና) ወስደው አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን በተለይም የምሩቃንን ብቃትና ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ አጠቃላይ ምዘና ወይም የመውጫ ፈተና መስጠት የምሩቃንን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ለመመዘን የላቀ ሚና ከመጫወቱም በተጨማሪ የተመራቂ ተማሪዎች በራስ መተማመን ያጎለብታል፡፡

የምርምርና የፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን ተካሄደ

የሂሳብና ሣይንስ ትምህርቶች ማሻሻያ ማዕከል ከስቴምስ ሲነርጂ ፣ከዩኔስኮ እና ከኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ጋር በመተባበር "በሣይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የበለፀገ ህብረተሰብ ለዘላቂ ሠላምና ልማት "በሚል መሪ ቃል አገር አቀፍ የምርምርና ፈጠራ ስራ ውድድር ኤግዚቪሽን በኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ተካሄደ፡፡ የምርምርና የፈጠራ ስራ አውደ- ርዕይ መከፈቱን አስመልክቶ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ የኢትዮጵያን ሣይንስ ለማበልፀግ የተቋቋመ መሆኑን አስታውሰው ይህ ማዕከል የህብረተሰቡን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲሁም ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅሙን ለማጎልበት ለማስተማርና የሣይንስ ፖርሽን ለመፍጠር የተሰራ ሲሆን ቋሚ የሳይንስ ማዕከል ለመፍጠር ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፡፡ በመሆኑም በቅርቡም የሳይንስ ማዕከሉ ወደ ስራ ይገባል በዚህም ወጣቱ ወደ ሣይንስ በሄደ ቁጥር የሀገራችን ተስፋ እየለመለመ ይሄዳል ብለዋል፡፡

የሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ተሰጠ

የትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሁሉም የሥራ ክፍሎች እና ከተጠሪ ተቋማት ለተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች እየተሰጠ ባለው ስልጠና የሁለተኛ ቀን ውሎ በሥርዓተ-ፆታ ማካተትና ተቋማዊ ማድረግ መከታተያ፣ መመዘኛና በደረጃ የመለያ ማዕቀፍ ላይ ስልጠና ሰጠ ፡፡ ስልጠናውን የሰጡት በዳይሬክቶሬቱ የስርዓተ ፆታ ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃኑ አረጋ ሲሆኑ የዚህ ስልጠና ዋና አላማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያሉ የስራ ክፍሎች የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና ሴቶችን ማብቃት ተቋማዊ ለማድረግ የሚያከናውኑትን ተግባራት በመመዘንና ተከታታይ ድጋፍ በመስጠት የሥርዓተ ፆታ እኩልነት በሁሉም ዘርፍ ለማረጋገጥ ብሎም የሀገራችንን የልማት ራዕይ ለማሳካት ነው ብለዋል፡፡

የመንግስታዊና ግብረሰናይ ድርጅቶች የጋራ ፎረም ውይይት ተካሄደ፡፡

ዛሬ ጥቅምት 20/2010 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር አዳራሽ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትምህርት ስልጠና ዘርፍ የ2010 ዓ.ም ዋና ዋና ዕቅዶች ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ በምክክር መድረኩ ተገኝተው የመድረኩን አላማ የገለጹት በትምህርት ሚኒስቴር የእቅድ ዝግጅትና ሃብት ማፈላለግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ ግርማ የመድረኩ ዋና አላማ የትምህርት ሴክተሩ እቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት ማድረግ ነው ብለዋል፡፡