የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል 2007 . ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 .  በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ  በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት  ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

 

በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር በትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰይፈ ወልዴየቅድመ መደበኛ ትምህርት አጠቃላይ ገጽታበሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሑፍ በአምስተኛው የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት ፕሮግራም የቅድመ መደበኛን ትምህርት አስመልክቶ ከተቀመጡት  ስትራቴጂክ ግቦች ውስጥ አንደኛው በዋነኛነት የኦ-ክፍል እና ሌሎች መደበኛ ያልሆኑ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴዎችን ተግባራዊ በማድረግ 2012 ጥቅል ተሳትፎውን 80% ማድረስ የሚል ግብ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ይሁን እንጂ 2008 . በወጣው የትምህርት ሚኒስቴር  አመታዊ ስታትስቲክስ መፅሃፍ መሠረት ሀገራዊ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ 49.9 % እንደሆነ ገልጸዋል። በዚሁ መሠረት ከሀገር አቀፍ አማካይ አፈጻጸም አንጻር የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል፣በአፋር ብሔራዊ ክልል፣በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዳሉ ጠቁመዋል።

 

በዩኒሴፍ ኢትዮጵያ  የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት / አማከለች ግደይ ጽሑፍ ያቀረቡ ሲሆን በጽሑፋቸው የሀገራችንን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋን ለማሳደግ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብር እንደ አንድ አማራጭ ተወስዶ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ፕሮግራሙን ለመነሻነት ያስተዋወቀ  መሆኑን እና በዚህ መልክ በተደረገው ጥረት በርካታ ሀገራት ካቀረቡት ቢጋር ውስጥ ኢትዮጵያ ከተመረጡት አምስት ሀገሮች አንዷ በመሆኗ ፕሮግራሙን በሙከራ ደረጃ ለመተግበር ድጋፍ መገኘቷን እና ይህንኑ መሠረት በማድረግ ከትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች እና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ አመራሮች ጋር በተደረገው ውይይት መርሀ ግብሩ 2007 . ክረምት ወራት ጀምሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል በሙከራ እንዲተገበር ስምምነት ላይ በመደረሱ ተግባራዊ የተደረገ  መሆኑን  ገልጸዋል።

 

ለመጀመሪያ ጊዜ በክልላቸው የተሞከረውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት ፕሮግራም አስመልክቶ አጠቃላይ ሂደቱን፣ የተከናወኑ ተግባራትን እና ያጋጠሙ ችግሮችን አስመልክቶ የክልሉ ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ሥራ ሂደት ባለቤት ሰፋ ያለ ገለጻ አቅርበዋል። በገለጻውም በዋነኛነት በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁትን የሥርዓተ ትምህርት ሰነዶች ክልሉ በማስተማሪያነት ወደሚጠቀምባቸው የበርታ፣ የጉሙዝ እና የሽናሻ ቋንቋዎች የመተርጎም፣መርሀ ግብሩ ተግባራዊ የሚደረግባቸውን ቦታዎች የመለየት፣የመምህራን ምልመላ፣ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ መፍጠር ፣በመርሀ ግብሩ የሚሳተፉ ህፃናትን የመመዝገብና የመለየት፣የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት ለመምህራን የተግባር ስልጠና መስጠት፣የድጋፍ እና  ክትትል ስራዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮች እና በመጨረሻ የተገኙ ምርጥ ተሞክሮችን መቀመርን  የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ተካተዋል።

 

በመርሀ ግብሩ የሙከራ ትግበራ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶችን፣የአሰራር ልምዶችንና የተገኙ ውጤቶችን መሠረት በማድረግ በዩኒሴፍ ድጋፍ የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በክልሉ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ ውጤትም በመርሀ ግብሩ ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች በናሙናት በተወሰዱት /ቤቶች 92.9 % እስከ 1ኛው መንፈቀ አመት መቆየት የቻሉ መሆኑን እንዲሁም በክረምትና በበጋ ከተሳተፉት ተማሪዎች መካከል 80.1% 1 ክፍል ገብተው ትምህርታቸውን መቀጠል ያቻሉ መሆኑን አመላክቷል።

 

  ለሁለት ቀናት በተደረገው መርሀ ግብሩን የማስተዋወቅና የማስፋት ውይይት ላይ አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ እና የተቀመጠውን ግብ ከማሳካት አኳያ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብርን እንደ አራተኛ የትምህርት አሰጣጥ መንገድ በመጠቀም የቅድመ መደበኛ ትምህርትን ተደራሽነትን እና ሽፋንን ማሳደግ የሚቻል መሆኑ ላይ ግንዛቤ ተፈጥሯል።

 

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች  በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተሞከረውና አሁን በመስፋት ላይ ያለው የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት  ፕሮግራም የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋንን በማሳደግ  እና ህፃናትን ለአንደኛ ክፍል ዝግጁ በማድረግ ረገድ ያለው  ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘባቸውን ለማረገጋገጥ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል በዩኒሴፍ በሚታገዙና ከዛ ውጭ ባሉ በድምሩ  32 ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተመረጡ /ቤቶች ላይ ቀደም ብሎ 2008 . ጀምሮ መርሀ ግብሩ ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደ ሆነ እና በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልል መርሀ ግብሩን 2009 . ክረምት ወቅት ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ  የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ከወዲሁ እየተሠሩ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

 

መርሀ ግብሩን የማስፋት ስራ እየተሰራ መሆኑን አስመልክቶ ግንዛቤ ተይዟል። በመሆኑም መርሀ ግብሩ ጠቃሚ መሆኑን እና በሙከራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን ፕሮግራሙን የማስፋት ስራ የሚያከናውኑ ክልሎች እንደ ትምህርት በመውሰድ የማስፋት ስራው እንዲከናወን ያለምንም የሀሳብ ልዩነት ስምምነታቸውን ገልጸዋል።

 

በመጨረሻም በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሳቡ ብርቅነህ ከፕሮግራሙ አንጻር ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በዝርዝር ለተሳታፊዎች በማሳሰቢያ መልክ አቅርበው አውደ ጥናቱ  ፍጻሜውን ሊያገኝ  ችሏል፡፡


ዜናዎች

የቀጣይ 5 ዓመት የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ይፋ ሆነ

የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር "የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ለፍትሃዊነት " በሚል መሪ ቃል ለቀጣዩ 5 ዓመታት የሚተገበር የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ም/ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ይፋ ሆኗል።

አካል ጉዳተኞች እንደየችሎታቸውና እንደየፍላጎታቸው መማር እንደሚገባችዉ ተገለጸ፤

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ከሰኔ 04 - 11/2010 ዓ.ም በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ስታንዳርድ ረቂቅ ሰነድ ላይ ውይይት አካሄደ፡፡ በውይይቱም ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ የአካቶ ትምህርትና የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች፤ከትምህርት ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ክፍሎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በሰላም ተጠናቀቀ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ መሀመድ አህመዲን የፈተናውን መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በፈተናው ሂደት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የትምህርት ባለድርሻ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጅ፣ የሚዲያ አካላትና የፀጥታ ኃይል እንዲሁም መላው ህብረተሰብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡ እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ በአንዳንድ የመፈተኛ ጣቢያዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዘው ክፍል መግባትና ለሌላ ተማሪ ለመፈተን የመሞከር አዝማሚያዎች ቢከሰቱም በየደረጃው በተሰማሩ የፈተናው ግብረ ኃይል አማካይነት ችግሮቹ እልባት ማግኘታቸውንም ጠቁመዋል፡፡

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶ/ር ዘርሁን ዱሬሳ ገለጹ፡፡ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች የተፈተኑት እና ከ70ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች የተሳተፉበት ፈተና፣ በአንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች ላይ ሞባይል ይዘው ክፍል መግባት፣ ለመኮረጅ መሞከር፣ ለሌላ ተማሪ ለመፈተን መሞከር ችግሮች የነበሩ ቢሆንም ጉዳዩ ቀላልና በፈተና ደንብ የሚታይ ይሆናል፣ በአጠቃላይ ግን ፈተናው በታቀደለት ጊዜ በሠላም ተጠናቋል ብለዋል ዶ/ር ዘርሁን፡፡

በአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ተሠጠ፤

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በትምህርት ሚኒስቴር የጋራ ትብብር በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከፌደራል ተቋማት ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ስልጠና ከግንቦት 23-ግንቦት 27/2010 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ነው ፡፡