News News

ለትምህርት ሚኒስቴር ሠራተኞች በሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን (JEG) ምንነት እና የማስፈጸሚያ መመሪያ ላይ የግንዛቤ ማሰጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ

ለኢ... ትምህርት ሚኒስቴር ሠራተኞች በሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን (JEG, Job Evaluation and Grading) እና የማስፈጸሚያ መመሪያ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና መጋቢት 01/2009 . በሚኒስቴር /ቤቱ የመሰብሰቢያ አደራሽ ተሰጠ፡፡

 

በትምህርት ሚኒስቴር የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ዳይሬክተር / አሰፋሽ ተካልኝ ሥልጠናውን ሲያስጀምሩ እንደተናገሩት  መድረኩ የሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ሥርዓት በቅርብ ጊዜ ከጥቂት ወራት በኋላ በመሥሪያ ቤታችን ደረጃ የሚተገበር እንደመሆኑ መጠን ሠራተኞች ሥርዓቱንም ሆነ እሱን ለማስፈጸም የተዘጋጀውን መመሪያ ተገንዝበው በትግበራው ወቅት ግዴታቸውን ለመወጣትም ሆነ ማብታቸውን ለማስጠበቅ እንዲጠቀሙበት የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን ገልጸዋል። በትምህርት ሚኒስቴር የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት የተዘጋጀው ስልጠና ከተቋሙ ህልውና ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ሠራተኞች ሥልጠናውን በከፍተኛ ትኩረት ተከታትለው በሚፈለገው ደረጃ ዝርዝሮችን በመገንዘብ በትግበራው ላይ ጠቃሚ ሚና እንደሚኖራቸው ያላቸውን ተስፋ ዳይሬክተሯ ገልጸዋል።

 

ሥልጠናውን የሰጡት  የሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ፕሮጀክት /ቤት ባለሙያ አቶ ከሳሁን ግደይ ሲሆኑ የሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ሥርዓትን  ምንነት አሁን በትግባራ ላይ ካለው ሥርዓት ጋር በማወዳደር እንዲሁም ሥርዓቱን ለማስፈጸም የወጣውን መመሪያ አስመልክቶ ገለፃ አቅርበዋል። ከገከለጻው በኋላ በተሰጠው  እድል መሠረት ሠራተኞች በነሱት ጥያቄዎና ሀሳቦች ላይ አቶ ካሳሁንና / አሰፋሽ ምላሽና ማብራሪያ ሰተውባቸዋል።

 

ከተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የሚከተሉትን ለአብነት ለማንሳት ያክል፦ የሀገራችን የሥራ ምዘናና ደረጃ ምደባ ታሪካዊ አመጣጥና ተጨበጭ ሁኔታው፣ ከድሮ ጀምሮ እስከ አሁን በሥራ ላይ ያለው ሥርዓት “Positon Classification” በመባል የሚታወቅ መሆኑና የሥራ ምዘናው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድን ብቻ መሠረት ያደረገና በሚገባ ሥራን የማይመዝንና ለእኩል ሥራ እኩል ክፍያ የሚለውን መሪህ ያልተከተለ ስለመሆኑ፣ አዲሱ የሥራ ምዘና Point Rating በመባል የሚታወቅ መሆኑና በርካታ ጉዳዮችን መሠረት የሚያደርግ መሆኑ፣ የመስፈጸሚያው መመሪያ (የመንግሥት ሠራተኞች የድልድል መመሪያ) ከያዛቸው ዋና ዋና ይዘቶች መካከል የሠረተኞችና የአመራሮች የማወዳደሪያ መስፈርቶች ያሉ ሲሆን ለአብነት ያክል የሠረተኞች፦ በውጤት ተኮር የአመዛዘን ዘዴ የአፈጻጸም ውጤት 70%፣በድልድሉ ወቅት አንድ ሰው በአንድ ጊዜ በሚመጥናቸው በሁለት የሥራ መደቦች ብቻ ላይ መወዳደር የሚችል ስለመሆኑ፣የመንግሥት ፖሊሲንና ስትራቴጂን ለመፈጸም ያለው ዝግጁነትና ተነሳሽነት 10%፣የማህደር ጥራት  10% ከፍ ባሉ ዳረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት 10% በድምሩ ከመቶ የሚመዘኑበት መሆኑ፣ የቅሬታ አቀራረብ ሥርዓትን በተመለከተ በውድድሩ መሠረት የሚደረገው የድልድል ውሳኔው ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት አምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ  ቅሬታ ለዚሁ ዓላማ  ለተቋቋመው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ እና የመሳሰሉት ጉዳዮች ተናስተዋል።

 No comments yet. Be the first.
News

የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተና (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. ይሰጣሉ

የትምህርት ሚኒስቴር የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናዎች (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. እንደሚሰጡ ገለጸ፡፡ የፈተናው አጠቃላይ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን በሀገሪቱ ለሚገኙ ተፈታኞች 3,467 የፈተና ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ዓመትም ከ1.2 ሚሊየን በላይ የ10ኛ ክፍል እንዲሁም ከ288ሺህ በላይ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎችን ሸለመ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሥርዓተ ጾታና ባለ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ አመት ያሉ ሴት ተማሪዎች፣ ድጋፍ ላደረጉላቸው መምህራንን እና አመራሮች የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ፡፡ በዩኒቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አደራሽ ...

በሙያ ፍቃድ የምዘና ውጤት ትንተናና በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች እውቅና አሰጣጥ ስታንዳርዶች ዙሪያ ምክክር መድረክ ተካሄደ

ሀገራችን የሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ስርዓት በመዘርጋት የመምራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት ለመተግበርና በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ የአደረጃጀቶችን ሚናና የፈጻሚ ባለድርሻ አካለላትን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ለማሳወቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚየስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግታ እየሰራች ትገኛለች፡፡ በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፍቃድ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም፦ አንደኛው የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ ለጀማሪ መምህራንና በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰልጥነው ወደሙያው ለሚገቡ እንዲሁም ለደረጃው የብቃት መመዘኛ ላሟሉ የሚሰጥ ፣ ሁለተኛው ሙሉ የሙያ ፍቃድ፥ ለአምስት አመት የሚያገለግል ሆኖ የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ በማግኘት ሲሠሩ ቆይተው ላጠናቀቁ የሚሰጥ ሲሆን የሦሥተኛው ደግሞ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡ ይህ ፍቃድ ሙሉ የሙያ ፍቃድ ከያዙ በኋላ ለደረጃው የሚመጥን አገልግሎት አጠናቀው የሙያ ፍቃድ ብቃት መመዘኛ ላሟሉ መምህራን፣ ለርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥና በየአምስት አመት የሚታደስ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ

ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር “ከትራፊክ አደጋ የጸዳ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሀገራዊ ህዳሴ“ በሚል ሀገራዊ መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ያካሄደው በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አደራሽ ሚያዝያ 20/2009 ዓ∙ም ነበር። የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚስትር ዴኤታ የሆኑት የተከበሩ ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ መድረኩን በእንኳን ዳህና መጣችሁ ንግግር በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት የትራፊክ አደጋን ከምንጩ በመቀነስ የህዝባችንን ህይወት፣አካልና ንብረት፤እንዲሁም የሀገሪቱን ሀብት ከጥፋት ለመታደግ መላው ህብረተሰብ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ በባለቤትነት ስሜት እንድንቀሳቀስ ማድረግና ከዚህ አንጻር ዜጎችን በመልካም ሥነ-ምግባር መቅረፅ በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት በትምህርት ዘርፉ ውስጥ በተለያዩ የትምህርት እርከኖች ላይ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች፣ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መምህራን፣ከተማሪዎች በስተጀርባ ያሉ በርካታ ወላጆችና መደበኛ ባልሆነ የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት ላይ እየተሳተፉ ያሉ በርካታ ሠልጣኞች እንዳሉ ጠቅሰው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ በመቀናጀት ከዚህ በፊት ሲሠራ ከነበረው ይበልጥ ሥራውን በማስፋትና በማጠናከር ከተሠራ በሀገር ደረጃ መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አስገንዝበዋል።

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ከ2007 ዓ.ም ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ኦ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

Communication and Media Communication and Media

Communication Address:

Tel: +251-11-156-14-94

Fax: