የአጠቃላይ ትምህርት አመራር አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ ና ፋይናንስ መመሪያ ለትምህርት ጥራት ወሳኝ ነው

የአጠቃላይ ትምህርት አመራር አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ ና ፋይናንስ መመሪያ ለትምህርት ጥራት ወሳኝ ነው

የአጠቃላይ ትምህርት አመራር አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ ፋይናንስ   መመሪያ ለትምህርት ጥራት ወሳኝ ነው

የትምህርት ስራ  ውጤታማ የሚሆኖው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ የህብረተሰቡ አካላት የሚጠበቁባቸውን  ድርሻ በጋራ ለመወጣት የሚያስችላቸው ወቅቱና ቴክኖሎጂው የሚፈልገው  ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ነው፡፡

ይህንኑ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሀገራችን የትምህርት አመራር አደረጃጀት እንዲሁም አሰራሩም ፌዴራላዊ ስርዓቱን ተከትሎ ያልተማከለ ሙያዊ፣ በቅንጅት የሚሰራ ዴሞክራሲያዊ ግልጽና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አሳታፊ እንዲሆን ተደርጓል፡፡

መንግስት 1994. የሀገሪቱን ትምህርት ዘርፍ ልማት እንቅስቃሴዎችን በመፈተሽ ተሀድሶ ፕሮግራም ከተካሄደ በኃላ ከተለዩ የትኩረት ነጥቦች  መካከል አንዱ  የአጠቃላይ ትምህርት አመራር  አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ የፋይንናንስ መመሪያ እንዲሁም የአጠቃላይ ትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ ነው፡፡

በዚሁም መሰረት ትምህርት ሚኒስቴር የተማሪዎችን ውጤትና ስነ ምግባር ማዕከል ያደረገ የአጠቃላይ ትምህርት አመራር አደረጃጀት፣የህብረተሰብ ተሳትፎና   ፋይናንስ አሰራር ረቂቅ መመሪያ የመጨረሻ ቅርጽ ለማስያዝ በአዳማ ከተማ ከጥር 03-06/2009. በየደረጃው ያሉ የትምህርት አማራሮችና ባለሙያዎችን ያሳተፈ አውደ ጥናት አካሂዷል፡፡

አውደ ጥናቱን በንግግር የከፈቱት በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ያሳቡ ብርቅነህ እንደገለፁት የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ በትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም አተገባበር ዙሪያ ሁለት መሰረታዊ ከሆኑት አንዱ የትምህርት አመራር አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎና የፋይንናንስ አሰራር  ረቂቅ መመሪያ ለማሻሻል እንዲሁም  የአጠቃላይ ትምህርት ቤቶች ስታንዳርዶች በተመለከተ ከባለድርሻ ጋር በመሆን አስተያየቶችና ግብዓቶች በማሰባሰብ የመጨረሻ ቅርጽ እንዲይዙ ለማድርግ ታስቦ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

የትምህርት አመራርና አደረጃት ረቂቅ መመሪያ  እና የቅድመ መደበኛ፣ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መለኪያ በትምህርት ቤቶች የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች፣  በትምህርት ስራ ውስጥ  የህብረተሰቡ  ተሳትፎ  የላቀ እንዲሆን የተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግበር በተከታታይነት ለማሳደግ እንዲሁም  የትምህርት ጥራት በሚፈለገው ደረጃ ለማሻሻል የጎላ አስታዋጽኦ እንደሚያበረክትም አቶ ያሰቡ ገልጸዋል፡፡

ዳይሬክተሩ አክለውም  አሁን በመሻሻል ላይ ያለው  ረቂቅ መመሪያ የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ፓኬጅ ለመተግበር የወጡ መርሃ ግብሮችን  ወቅቱ የደረሰበትን የህብረተሰብ ፍላጎትና የቴክኖሎጂ ዕድገት  ከዚህ በፊት በመዋቅሩ ላይ ያልነበረ ቅድመ-መደበኛ ትምህርት እና የመምህራንና ትምህርት አመራርና ሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው ብለዋል፡፡

ስታንዳርዶቹና መመሪያዎቹ መሻሻል ለትምህርት ጥራት የሚኖረው አስታዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች የመጨረሻ ቅርጽ ለማስያዝ በቀረቡት ሰነዶች ላይ በቡድንና በጥልቀት ሊወያዩ እንደሚገባም ዳይሬክተሩ አሳስበዋል፡፡

እንደ አቶ ያሳቡ ንግግር መመሪያዎችና ስታንዳርዶች የማይነጣጠሉና ተመጋጋቢ  ከመሆናቸው የተነሳ   አንዱ ከሌላው ቀድሞ ተሻሽሎ ስለማይተገበር  በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ህግ ክፍልና በከፍተኛ አመራሮች  ከታየ በኃላ ፅድቆ  በተያዘው በጀት አመት መጨረሻ  ተግባራዊ እንደሚሆን ጠቁመዋል፡፡

በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ  የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም አማካሪ አቶ ኃይለ ጊዮርጊስ ፈለቀ የትምህርት አመራር  አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎና የፋይንናንስ ረቂቅ መመሪያ ባቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት የመመሪያው ይዘት አራት ክፍሎች የያዘ ሲሆን አራቱም በትምህርት አመራር  አደረጃጀት አስፈጻሚ አካላት ኃላፊነትና ተግባራት፣ በትምህርት ባለሙያዎች ኃላፊነቶችና ተግባራት ለምሳሌ ሙያ ፊቃድና እድሳት አተገባባር በተመለከተ፣ በትምህርት ስራ ውሰጥ ህብረተሰብ በባለቤትነት  ለማሳተፍ የሚያግዝ  እና ትምህርት ፋይናንስ አሰራር ስርዓት መሆናቸውን  አስገንዝበዋል፡፡

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊ የሆኑት በሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የእንስፔሽን ስራ ሂደት ኃለፊ አቶ ዘሪሁን ተፈራ አስተያየት በሰጡት ወቅት 1994 . የተዘጋጀ መመሪያ 15 አመታት የአገልግሎት ዘመን ውስጥ በርካታ ውጤቶች የተመዘገቡ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሀገራችን ማህበራዊና ኢኪኖሚያዊ ዕድገት ፍላጎትን መሰረት በማድረግ፣ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ወጥና ፍትሃዊ አሰራር እንዲሰፍን እንዲሁም የአጠቃላይ ትምህርት ስታንዳርዱ የትምህርት ቋንቋ ምን መምሰል እንዳለበት ግብዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው ብለዋል፡፡

የአውደ ጥናቱ  ተሳታፊዎች ባቀረቡት አስተያየት  የትምህርት አመራር አደረጃጀት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎና የፋይናንስ ረቂቅ መመሪያው  ትምህርት ጥራት በሚፈለገው ደረጃ ለማሻሻል፣ የማህበረሰቡ ትምህርት ተሳትፎን ይበልጥ ለማሳደግ እንዲሁም  ግልጽና ፍትሀዊ የፋይናንስ አሰራር ለመከተል ይረዳል ብለዋል።

 


News

የቀጣይ 5 ዓመት የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ይፋ ሆነ

የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር "የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ለፍትሃዊነት " በሚል መሪ ቃል ለቀጣዩ 5 ዓመታት የሚተገበር የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ም/ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ይፋ ሆኗል።

አካል ጉዳተኞች እንደየችሎታቸውና እንደየፍላጎታቸው መማር እንደሚገባችዉ ተገለጸ፤

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ከሰኔ 04 - 11/2010 ዓ.ም በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ስታንዳርድ ረቂቅ ሰነድ ላይ ውይይት አካሄደ፡፡ በውይይቱም ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ የአካቶ ትምህርትና የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች፤ከትምህርት ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ክፍሎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በሰላም ተጠናቀቀ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ መሀመድ አህመዲን የፈተናውን መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በፈተናው ሂደት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የትምህርት ባለድርሻ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጅ፣ የሚዲያ አካላትና የፀጥታ ኃይል እንዲሁም መላው ህብረተሰብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡ እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ በአንዳንድ የመፈተኛ ጣቢያዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዘው ክፍል መግባትና ለሌላ ተማሪ ለመፈተን የመሞከር አዝማሚያዎች ቢከሰቱም በየደረጃው በተሰማሩ የፈተናው ግብረ ኃይል አማካይነት ችግሮቹ እልባት ማግኘታቸውንም ጠቁመዋል፡፡

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶ/ር ዘርሁን ዱሬሳ ገለጹ፡፡ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች የተፈተኑት እና ከ70ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች የተሳተፉበት ፈተና፣ በአንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች ላይ ሞባይል ይዘው ክፍል መግባት፣ ለመኮረጅ መሞከር፣ ለሌላ ተማሪ ለመፈተን መሞከር ችግሮች የነበሩ ቢሆንም ጉዳዩ ቀላልና በፈተና ደንብ የሚታይ ይሆናል፣ በአጠቃላይ ግን ፈተናው በታቀደለት ጊዜ በሠላም ተጠናቋል ብለዋል ዶ/ር ዘርሁን፡፡

በአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ተሠጠ፤

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በትምህርት ሚኒስቴር የጋራ ትብብር በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከፌደራል ተቋማት ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ስልጠና ከግንቦት 23-ግንቦት 27/2010 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ነው ፡፡