ዜናዎች ዜናዎች

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል 2007 . ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 .  በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ  በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት  ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

 

በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር በትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰይፈ ወልዴየቅድመ መደበኛ ትምህርት አጠቃላይ ገጽታበሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሑፍ በአምስተኛው የትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት ፕሮግራም የቅድመ መደበኛን ትምህርት አስመልክቶ ከተቀመጡት  ስትራቴጂክ ግቦች ውስጥ አንደኛው በዋነኛነት የኦ-ክፍል እና ሌሎች መደበኛ ያልሆኑ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴዎችን ተግባራዊ በማድረግ 2012 ጥቅል ተሳትፎውን 80% ማድረስ የሚል ግብ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ይሁን እንጂ 2008 . በወጣው የትምህርት ሚኒስቴር  አመታዊ ስታትስቲክስ መፅሃፍ መሠረት ሀገራዊ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ 49.9 % እንደሆነ ገልጸዋል። በዚሁ መሠረት ከሀገር አቀፍ አማካይ አፈጻጸም አንጻር የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል፣በአፋር ብሔራዊ ክልል፣በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዳሉ ጠቁመዋል።

 

በዩኒሴፍ ኢትዮጵያ  የቅድመ መደበኛ ትምህርት ባለሙያ የሆኑት / አማከለች ግደይ ጽሑፍ ያቀረቡ ሲሆን በጽሑፋቸው የሀገራችንን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋን ለማሳደግ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብር እንደ አንድ አማራጭ ተወስዶ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ፕሮግራሙን ለመነሻነት ያስተዋወቀ  መሆኑን እና በዚህ መልክ በተደረገው ጥረት በርካታ ሀገራት ካቀረቡት ቢጋር ውስጥ ኢትዮጵያ ከተመረጡት አምስት ሀገሮች አንዷ በመሆኗ ፕሮግራሙን በሙከራ ደረጃ ለመተግበር ድጋፍ መገኘቷን እና ይህንኑ መሠረት በማድረግ ከትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች እና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ አመራሮች ጋር በተደረገው ውይይት መርሀ ግብሩ 2007 . ክረምት ወራት ጀምሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል በሙከራ እንዲተገበር ስምምነት ላይ በመደረሱ ተግባራዊ የተደረገ  መሆኑን  ገልጸዋል።

 

ለመጀመሪያ ጊዜ በክልላቸው የተሞከረውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት ፕሮግራም አስመልክቶ አጠቃላይ ሂደቱን፣ የተከናወኑ ተግባራትን እና ያጋጠሙ ችግሮችን አስመልክቶ የክልሉ ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ሥራ ሂደት ባለቤት ሰፋ ያለ ገለጻ አቅርበዋል። በገለጻውም በዋነኛነት በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁትን የሥርዓተ ትምህርት ሰነዶች ክልሉ በማስተማሪያነት ወደሚጠቀምባቸው የበርታ፣ የጉሙዝ እና የሽናሻ ቋንቋዎች የመተርጎም፣መርሀ ግብሩ ተግባራዊ የሚደረግባቸውን ቦታዎች የመለየት፣የመምህራን ምልመላ፣ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ መፍጠር ፣በመርሀ ግብሩ የሚሳተፉ ህፃናትን የመመዝገብና የመለየት፣የአሰልጣኞች ስልጠና መስጠት ለመምህራን የተግባር ስልጠና መስጠት፣የድጋፍ እና  ክትትል ስራዎች፣ ያጋጠሙ ችግሮች እና በመጨረሻ የተገኙ ምርጥ ተሞክሮችን መቀመርን  የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ተካተዋል።

 

በመርሀ ግብሩ የሙከራ ትግበራ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶችን፣የአሰራር ልምዶችንና የተገኙ ውጤቶችን መሠረት በማድረግ በዩኒሴፍ ድጋፍ የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በክልሉ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ ውጤትም በመርሀ ግብሩ ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች በናሙናት በተወሰዱት /ቤቶች 92.9 % እስከ 1ኛው መንፈቀ አመት መቆየት የቻሉ መሆኑን እንዲሁም በክረምትና በበጋ ከተሳተፉት ተማሪዎች መካከል 80.1% 1 ክፍል ገብተው ትምህርታቸውን መቀጠል ያቻሉ መሆኑን አመላክቷል።

 

  ለሁለት ቀናት በተደረገው መርሀ ግብሩን የማስተዋወቅና የማስፋት ውይይት ላይ አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ እና የተቀመጠውን ግብ ከማሳካት አኳያ የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መርሀ ግብርን እንደ አራተኛ የትምህርት አሰጣጥ መንገድ በመጠቀም የቅድመ መደበኛ ትምህርትን ተደራሽነትን እና ሽፋንን ማሳደግ የሚቻል መሆኑ ላይ ግንዛቤ ተፈጥሯል።

 

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች  በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተሞከረውና አሁን በመስፋት ላይ ያለው የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት  ፕሮግራም የቅድመ መደበኛ ትምህርት ሽፋንን በማሳደግ  እና ህፃናትን ለአንደኛ ክፍል ዝግጁ በማድረግ ረገድ ያለው  ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘባቸውን ለማረገጋገጥ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል በዩኒሴፍ በሚታገዙና ከዛ ውጭ ባሉ በድምሩ  32 ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተመረጡ /ቤቶች ላይ ቀደም ብሎ 2008 . ጀምሮ መርሀ ግብሩ ተግባራዊ በመደረግ ላይ እንደ ሆነ እና በደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልል መርሀ ግብሩን 2009 . ክረምት ወቅት ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ  የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ከወዲሁ እየተሠሩ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

 

መርሀ ግብሩን የማስፋት ስራ እየተሰራ መሆኑን አስመልክቶ ግንዛቤ ተይዟል። በመሆኑም መርሀ ግብሩ ጠቃሚ መሆኑን እና በሙከራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን ፕሮግራሙን የማስፋት ስራ የሚያከናውኑ ክልሎች እንደ ትምህርት በመውሰድ የማስፋት ስራው እንዲከናወን ያለምንም የሀሳብ ልዩነት ስምምነታቸውን ገልጸዋል።

 

በመጨረሻም በኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ያሳቡ ብርቅነህ ከፕሮግራሙ አንጻር ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በዝርዝር ለተሳታፊዎች በማሳሰቢያ መልክ አቅርበው አውደ ጥናቱ  ፍጻሜውን ሊያገኝ  ችሏል፡፡No comments yet. Be the first.
ዜናዎች

የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተና (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. ይሰጣሉ

የትምህርት ሚኒስቴር የ2009 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ (የ10ኛ ክፍል) ብሔራዊ ፈተና ከግንቦት 23- 25 እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናዎች (የ12ኛ ክፍል) ከግንቦት 28 እስከ ሰኔ 1 2009 ዓ.ም. እንደሚሰጡ ገለጸ፡፡ የፈተናው አጠቃላይ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን በሀገሪቱ ለሚገኙ ተፈታኞች 3,467 የፈተና ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ዓመትም ከ1.2 ሚሊየን በላይ የ10ኛ ክፍል እንዲሁም ከ288ሺህ በላይ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎችን ሸለመ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሥርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሥርዓተ ጾታና ባለ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በተፈጥሮ ሳይንስና ምህድስና ትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ አመት ያሉ ሴት ተማሪዎች፣ ድጋፍ ላደረጉላቸው መምህራንን እና አመራሮች የማበረታቻ ሽልማት ሰጠ፡፡ በዩኒቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አደራሽ ...

ትምህርት ሚኒስቴር የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ

ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር “ከትራፊክ አደጋ የጸዳ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሀገራዊ ህዳሴ“ በሚል ሀገራዊ መሪ ቃል በሀገር ደረጃ የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ያካሄደው በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አደራሽ ሚያዝያ 20/2009 ዓ∙ም ነበር። የኢፌዲሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚስትር ዴኤታ የሆኑት የተከበሩ ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ መድረኩን በእንኳን ዳህና መጣችሁ ንግግር በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት የትራፊክ አደጋን ከምንጩ በመቀነስ የህዝባችንን ህይወት፣አካልና ንብረት፤እንዲሁም የሀገሪቱን ሀብት ከጥፋት ለመታደግ መላው ህብረተሰብ በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ በባለቤትነት ስሜት እንድንቀሳቀስ ማድረግና ከዚህ አንጻር ዜጎችን በመልካም ሥነ-ምግባር መቅረፅ በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት በትምህርት ዘርፉ ውስጥ በተለያዩ የትምህርት እርከኖች ላይ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች፣ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መምህራን፣ከተማሪዎች በስተጀርባ ያሉ በርካታ ወላጆችና መደበኛ ባልሆነ የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት ላይ እየተሳተፉ ያሉ በርካታ ሠልጣኞች እንዳሉ ጠቅሰው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ በመቀናጀት ከዚህ በፊት ሲሠራ ከነበረው ይበልጥ ሥራውን በማስፋትና በማጠናከር ከተሠራ በሀገር ደረጃ መሠረታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አስገንዝበዋል።

በሙያ ፍቃድ የምዘና ውጤት ትንተናና በመምህራን ትምህርት ኮሌጆች እውቅና አሰጣጥ ስታንዳርዶች ዙሪያ ምክክር መድረክ ተካሄደ

ሀገራችን የሙያ ፍቃድ አሰጣጥና እድሳት ስርዓት በመዘርጋት የመምራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይሮች ሙያዊ ብቃት ምዘና ሂደትን በወጥነት ለመተግበርና በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ የአደረጃጀቶችን ሚናና የፈጻሚ ባለድርሻ አካለላትን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ለማሳወቅና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚየስችል የአሰራር ስርዓት ዘርግታ እየሰራች ትገኛለች፡፡ በሙያ ፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፍቃድ አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም፦ አንደኛው የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ ለጀማሪ መምህራንና በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰልጥነው ወደሙያው ለሚገቡ እንዲሁም ለደረጃው የብቃት መመዘኛ ላሟሉ የሚሰጥ ፣ ሁለተኛው ሙሉ የሙያ ፍቃድ፥ ለአምስት አመት የሚያገለግል ሆኖ የመጀመሪያ ሙያ ፍቃድ በማግኘት ሲሠሩ ቆይተው ላጠናቀቁ የሚሰጥ ሲሆን የሦሥተኛው ደግሞ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡ ይህ ፍቃድ ሙሉ የሙያ ፍቃድ ከያዙ በኋላ ለደረጃው የሚመጥን አገልግሎት አጠናቀው የሙያ ፍቃድ ብቃት መመዘኛ ላሟሉ መምህራን፣ ለርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥና በየአምስት አመት የሚታደስ ቋሚ የሙያ ፍቃድ ነው፡፡

የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የትምህርት አቀራረብ ሥነ-ዘዴ እንደ አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ማስፋፊያ አመራጭ ተወስዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንድተገበር የምመክር አውደ ጥናት ተካሄደ

የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ከ2007 ዓ.ም ክረምት ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተተገበረ ያለውን የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት የቅድመ መደበኛ ትምህርት አቀራረብ ውጤታማነትን ለማስተዋወቅና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጪ ከሁሉም ክልሎች፤ ከድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፣ ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ እና ከህጻናት አድን ድርጅት እንዲሁም ከትምህርት ሚኒስቴር የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎችና የትምህርት ባለሙያዎች የተሳተፉበት አውደ ጥናት ሚያዚያ 2 እና 3/2009 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የመሰብሰቢያ አደራሽ ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም ከአራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ሥነ-ዘዴ መካከል አንዱ ሲሆን በሦስቱም (መዋዕለ ህጻናት፤ ኦ ክፍልና ህጻን ለህጻን) የቅድመ መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ተጠቅመው ለመደበኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት ያላደረጉትን እድሜያቸው ስድስት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትን በስምንት ሳምንታት ውስጥ ለመደበኛ ትምህርት ዝግጁ ማድረግ ያሚያስችል ፕሮግራም ነው።

Communication Address:

Tel: +251-11-156-14-94

Fax: