የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ

የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ

ሀገር አቀፍ የታዳጊ ክልሎች የሴቶች ትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት የንቅናቄና የምክክር መድረክ ከየካቲት 26-30/2009 . በአዳማ ከተማ የተካሄደው በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት ነበር።

 

በትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓታ ፆታ ዳይሬክቶሬት / ኤልሳቤጥ ገሠሳ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው  መንግሥት ዘላቂና ፍትሃዊ ልማትን የሚገድብ የሰርዓተ ፆታ እኩልነት መፋለስን ለመቅረፍ የህግ፣የፖሊሲና የስትራቴጂ ማዕቀፎችን በመዘርጋት እነዚህኑ መሠረት ያደረጉ የረጅም፣የመካከለኛና የአጭር ጊዜ እቅድ  አዘጋጅቶ በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው  ከነዚህም ማዕቀፎች መካከል ለአብነት ያህል የሚከተሉትን ጠቅሰዋል። ከህግ ማዕቀፎች አንጻር፦ የኢ... ህገ-መንግሥት አንቀጽ 35፣የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996፣የፌዴራል መንግሥት  አስፈጻሚ አካላት ሥስልጣንና ኃላፊነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 691/2003፣የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 455/1996  እና የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ቁጥር 515/1997 መሆናቸውን፤ከፖሊሲ ማዕቀፎች አንጻር፦ ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ፣የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ፣የባህል ፖሊሲ፣ የተፈጥሮ ሀብትና አከባቢ ጥበቃ ፖሊሲ፣የማህበራዊ ድህነትና ልማት ፖሊሲ፣ግብርና መር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣የጤና ፖሊሲ እና ሌሎችም መሆናቸውን፤ ከስትራቴጂዎችና  እቅዶች አንጻር፦የኢትዮጵያ ሴቶች የልማትና የለውጥ ፓኬጅ እና በአንደኛውና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ከተያዙት  ከሰባቱ  መሠረታዊ አቅጣጫዎች መካከል የሥርዓተ ፆታ እኩልነትና የሴቶችን ሁለንተናዊ ብቃት ማሳደግ እንደ አንድ አቅጣጫ ተወስዶ እየተተገበረ እንደሆነ ገልጸዋል። / ኤልሳቤጥ በማከል  ከላይ የተጠቀሱትን ማዕቀፎች መሠረት በማድረግ በትምህርትና ሥልጠና ሴክተሩ በየደረጃው የሴቶች ትምህርት ተሳትፎ፣ውጤታማነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በተሰጠው ልዩ ትኩረትና እንቅስቃሴ አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።

 

በኢ... ትምህርት ሚኒስቴር የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ እስክንድር ላቀው መድረኩን ከመምራት በተጨማሪ የትምህርት ሚኒስቴር አመታዊ ስታትክስንና የማዕከላዊ ስታትክስ ኤጀንሲን ዳታን ማዕከል ያደረገ ከእቅድ ጋር በንጽጽርና በተለያዩ መለኪያዎች የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ 2008 በጀት አመት የሴቶች ትምህርትና ሥልጠና ተሳትፎና ውጤታማነት ሪፖርትን አቅርበዋል። አቶ እስክንድር ሪፖርቱን በአቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት የሴት ተማሪዎች ተሳትፎና ውጤታማነት በጥቅሉ  ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው  ይሁንጂ ከቅድመ-መደበኛ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ወደ ላይ በሄድን ቁጥር አፈጻጸሙ እየወረደ ከመሄዱም በላይ በተለይ ከነባር ብሔረሰቦች ሴቶች ተሳትፎና ውጤታማነት አንጻር እየተመዘገበ ያለው ውጤት ከሚጠበቀው አንጻር ሲታይ ዝቅተኛ ስለሆነ ለሥራው የሚመጥን አደረጃጀት በመዘርጋት፣በቂና ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመመደብ ጉዳዩ ከሚመለካታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በሚገባ ተቀራርቦና ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚገባ ገልጸዋል።

 

በመድረኩ የአራቱም ታዳጊ ክልሎች 2009 በጀት አመት 6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርበው  ከተሳታፊዎች ጥያቄዎችና አስተያየት ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰቶባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶባቸዋል። በሪፖርቶቹ ከተዳሰሱት እና በጥያቄም ሆነ በአስተያየት መልክ ተነስተው ማብራሪያ ከተሰጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ለአብነት ያክል የሚከተሉትን መጥቀስ የሚቻል ሲሆን እነሱም፦ ሴቶች በየትምህርት እርከን በሁሉም የአመራር ደረጀ ተመድበው እንዲሠሩ የማብቃት፣የማበረታታትና የመደገፍ ሥራ መሠራት እንዳለበት፤ሴቶች በሁሉም የትምህርት መስኮችና የልማት አውዶች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከመሠረታቸው ጀምሮ ሊሠራ እንደሚገባ፤ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት አፈጻጸም በአራቱም ታዳጊ ክልሎች የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም በተለይ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ሰለሆነ ይህን ውጤት በአፋጣኝ በመለወጥ የጎልማሶችን ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ፤ከጥቂት ጊዜ በኃላ በተጠናከረ መልኩ ሴቶችን ወደ አመራር ለማምጣት የሚያስችል የሴት አመራሮች ፑል ለመፍጠር ከየክልሉ የአመራርነት ተስጦ ያላቸውን ሴት መምህራን በመመልመል ለአመራርነት ሥልጠና ወደ ተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አስገብቶ የማሰልጠን ሥራ የተጀመረ መሆኑ፤ የሥርዓተ ፆታ መዋቅር ሥራውን መሸከም በሚችልና ወጥነት ባለው መልኩ ትኩረት ተሰጥቶት መደራጀት እንደሚገባው፣ሥራው በበቂ በጀትና የሰው ኃይል መደገፍ እንደሚገባው፣የነባር ብሔረሰቦች የትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ላይ ትኩረት በመስጠት መሥራት እንደሚገባ፣ከሚመለከታቸው የመንግሥትና የህዝብ ክንፍ እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በሚገባ ተቀናጅቶ ከማቀድ ጀምሮ አስከ አፈጻጸም ግምገማ በትብብር ስለመሥራት፣የሴቶች ተሳትፎን፣ውጤታማነትንና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ቁርጠኝነት ወሳኝ ስለመሆኑ እና ሌሎችም ጉዳዮች ተነስተዋል።


News

የቀጣይ 5 ዓመት የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ይፋ ሆነ

የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር "የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ መርሃ-ግብር ለፍትሃዊነት " በሚል መሪ ቃል ለቀጣዩ 5 ዓመታት የሚተገበር የአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ም/ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት ይፋ ሆኗል።

አካል ጉዳተኞች እንደየችሎታቸውና እንደየፍላጎታቸው መማር እንደሚገባችዉ ተገለጸ፤

በትምህርት ሚኒስቴር የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ከሰኔ 04 - 11/2010 ዓ.ም በአካል ጉዳተኞች ትምህርት ስታንዳርድ ረቂቅ ሰነድ ላይ ውይይት አካሄደ፡፡ በውይይቱም ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ የአካቶ ትምህርትና የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች፤ከትምህርት ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ክፍሎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በሰላም ተጠናቀቀ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን አስታወቀ፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ መሀመድ አህመዲን የፈተናውን መጠናቀቅ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት በፈተናው ሂደት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የትምህርት ባለድርሻ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጅ፣ የሚዲያ አካላትና የፀጥታ ኃይል እንዲሁም መላው ህብረተሰብ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡ እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ በአንዳንድ የመፈተኛ ጣቢያዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዘው ክፍል መግባትና ለሌላ ተማሪ ለመፈተን የመሞከር አዝማሚያዎች ቢከሰቱም በየደረጃው በተሰማሩ የፈተናው ግብረ ኃይል አማካይነት ችግሮቹ እልባት ማግኘታቸውንም ጠቁመዋል፡፡

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

የ2010ዓ.ም የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁን በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶ/ር ዘርሁን ዱሬሳ ገለጹ፡፡ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች የተፈተኑት እና ከ70ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች የተሳተፉበት ፈተና፣ በአንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች ላይ ሞባይል ይዘው ክፍል መግባት፣ ለመኮረጅ መሞከር፣ ለሌላ ተማሪ ለመፈተን መሞከር ችግሮች የነበሩ ቢሆንም ጉዳዩ ቀላልና በፈተና ደንብ የሚታይ ይሆናል፣ በአጠቃላይ ግን ፈተናው በታቀደለት ጊዜ በሠላም ተጠናቋል ብለዋል ዶ/ር ዘርሁን፡፡

በአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ተሠጠ፤

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በትምህርት ሚኒስቴር የጋራ ትብብር በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከፌደራል ተቋማት ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ስልጠና ከግንቦት 23-ግንቦት 27/2010 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ነው ፡፡